کد خبر: 6609
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۳

‏”‏EPS‏” سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ‏‎۴۶۸‎‏ ریال اعلام شد

‏”‏EPS‏” سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ‏‎۴۶۸‎‏ ریال اعلام شد

شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق جديدترين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي ‏94‏ را مبلغ ‏468‏ ريال اعلام کرده است.

شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به ‏31‏ شهريور ماه ‏94‏ را در شهريور ماه ‏93‏ با فرض فروش هتل اميد در سال ‏94‏ مبلغ ‏577‏ ريال و در مهر ماه ‏93‏ مبلغ ‏465‏ ريال و مجددا در مهر ماه امسال مبلغ ‏468‏ ريال اعلام کرده است.اين شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي ‏93‏ را با فرض عدم فروش هتل آپارتمان اميد در سال مالي ‏93‏ مبلغ ‏199‏ ريال، در خرداد ماه ‏93‏ مبلغ ‏218‏ ريال، در تير ماه ‏93‏ مبلغ ‏224‏ ريال و در مهر ماه ‏93‏ مبلغ ‏315‏ ريال اعلام کرده است.همچنين اين شرکت پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي ‏93‏ را با فرض فروش هتل آپارتمان اميد در سال مالي ‏93‏ مبلغ ‏469‏ ريال در آخرين پيش بيني مبلغ ‏467‏ ريال اعلام کرده است.‏

‏"ثشرق"پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي 92 را با سرمايه 300 ميليارد ريال مبلغ 553 ريال و با سرمايه 600 ميليارد ريال مبلغ 268 ريال و با سرمايه 600 ميليارد ريال مبلغ 278 ريال محقق شده است.مطابق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 9 ارديبهشت 92 سرماية شرکت از محل آورده نقدي و مطالبات سهامداران از مبلغ 300 ميليارد ريال به مبلغ 600 ميليارد ريال افزايش يافت.گفتني است پروژه مشارکتي هتل آپارتمان اميد1 با شرکت توسعه و عمران اميد (5/65 درصد سهم شرکت مذکور و 5/34 درصد سهم شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق )طي آگهي مزايده شهريور ماه 93 (منتشرشده توسط ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)-خريدار سهم شرکت توسعه و عمران اميد) اقدام به فروش آن شده که طي بازگشايي پاکات مزايده در تاريخ 6 مهر ماه 93 برنده مزايده با مبلغ پيشنهادي 980 ميليارد ريال تعيين شد.‏