‏ شاکیان آلودگی های صنعتی شکایت رسمی کنند

0
۵۵۶ بازدید

در شهرک های صنعتی زون بندی (منطقه بندی) داریم و نباید به شکلی عمل شود که یک کارخانه آلاینده در کنار یک کارخانه تولید مواد غذایی و خوراکی قرار بگیرد.‏

طی روزهای گذشته اخباری در مورد فعالیت صنایع آلاینده در شهرک های صنعتی کشور منتشر شده است. براساس آنچه اعلام شده این صنایع آلاینده در کنار صنایع دیگر موجب ایجاد نگرانی هایی شده اند. از سوی دیگر نهادهای حامی تولید نگران برخورد احتمالی با فعالیت کارخانه های صنعتی و تعطیلی آنها شده اند. به باور این گروه تعطیلی کارخانه های صنعتی در این شرایط اقتصادی می تواند عواقب خطرآفرینی برای اقتصاد کشور داشته باشد. از سوی دیگر نهادهای حامی محیط زیست تاکید می کند خسارت های ناشی از ادامه کار صنایع آلاینده به بحران های زیست محیطی دامن می زند. شرکت شهرک های صنعتی اعتقاد دارد براساس مسولیت های خود با ادامه فعالیت اینگونه شرکت ها مخالفت می کند. گزارش ها نشان می دهد برخلاف گفته های معاون وزیرصنعت در برخی شهرک های صنعتی کشور مانند شکوهیه قم صنایع آلاینده به سادگی در دل شهرک های صنعتی به فعالیت ادامه می دهند. فعالان صنعتی نقل می کنند شرکت شهرک های صنعتی از صنایع مجاور، نمونه های آلاینده می خواهد با طرح شکایت به رسیدگی به این پرونده ها سرعت بخشند. سید ابریشمی معاون وزیر صنعت در گفت و گو با خبرآنلاین به این موضوع تاکید می کند:‏
وی در اسخ به این سوال مبنی بر اینکه یک سری از صنایع آلاینده در شهرک های صنعتی حضور دارند که در کنار صنایع دیگر فعالیت می کنند. مانند اتفاقی که در شهرک صنعتی شکوهیه قم افتاده و یک کارخانه ذوب باطری کنار مواد غذایی جای گرفته است. این موضوع به عنوان تخلف از سوی شهرک صنعتی تلقی نمی شود؟ چه دلیلی دارد که صنایع اینگونه در کنار هم باشند؟ البته اساسا حضور این صنایع از نظر محیط زیستی بحران ساز است. توضیح داد: معمولا نباید این طوری باشد و در شهرک های صنعتی هم اینگونه نیست. چون در شهرک های صنعتی زون بندی (منطقه بندی) داریم و نباید به شکلی عمل شود که یک کارخانه آلاینده در کنار یک کارخانه تولید مواد غذایی و خوراکی قرار بگیرد. اگر هم این اتفاق رخ داده، اشتباه و تخلف است چون ما در همه شهرک هایمان زون بندی داریم و  این اقدام  در زمان طراحی شهرک انجام می شود.یعنی باید محاسبه شود که چه شرکت هایی در کنار هم قرار می گیرند. بنابراین در شرایطی که چنین اقدامی صورت گرفته باشد، تخلف از قانون است و باید اصلاح شود.‏
وی در پاسخ به این سوال که یعنی اگر صنایع دیگر اعتراض کنند رسیدگی می کنید؟ گفت: بله حتما بایستی که آن شرکت یا مشکل آلایندگی اش را حل کند و یا اینکه آن را جا به جا کنند و قطعا نه تنها ما معترض هستیم که سازمان محیط زیست هم معترض خواهد بود و حتما در صورت شکایت دست به دست هم می دهیم و آن ها را جابه جا می کنیم. به طور قطع می گویم که قطعا اگر چنین چیزی باشد یا باید رفع آلایندگی بکند و به یک واحد سالم تبدیل شود یا اینکه باید جابه جا شود.‏

در شهرک های صنعتی زون بندی (منطقه بندی) داریم و نباید به شکلی عمل شود که یک کارخانه آلاینده در کنار یک کارخانه تولید مواد غذایی و خوراکی قرار بگیرد.‏

طی روزهای گذشته اخباری در مورد فعالیت صنایع آلاینده در شهرک های صنعتی کشور منتشر شده است. براساس آنچه اعلام شده این صنایع آلاینده در کنار صنایع دیگر موجب ایجاد نگرانی هایی شده اند. از سوی دیگر نهادهای حامی تولید نگران برخورد احتمالی با فعالیت کارخانه های صنعتی و تعطیلی آنها شده اند. به باور این گروه تعطیلی کارخانه های صنعتی در این شرایط اقتصادی می تواند عواقب خطرآفرینی برای اقتصاد کشور داشته باشد. از سوی دیگر نهادهای حامی محیط زیست تاکید می کند خسارت های ناشی از ادامه کار صنایع آلاینده به بحران های زیست محیطی دامن می زند. شرکت شهرک های صنعتی اعتقاد دارد براساس مسولیت های خود با ادامه فعالیت اینگونه شرکت ها مخالفت می کند. گزارش ها نشان می دهد برخلاف گفته های معاون وزیرصنعت در برخی شهرک های صنعتی کشور مانند شکوهیه قم صنایع آلاینده به سادگی در دل شهرک های صنعتی به فعالیت ادامه می دهند. فعالان صنعتی نقل می کنند شرکت شهرک های صنعتی از صنایع مجاور، نمونه های آلاینده می خواهد با طرح شکایت به رسیدگی به این پرونده ها سرعت بخشند. سید ابریشمی معاون وزیر صنعت در گفت و گو با خبرآنلاین به این موضوع تاکید می کند:‏
وی در اسخ به این سوال مبنی بر اینکه یک سری از صنایع آلاینده در شهرک های صنعتی حضور دارند که در کنار صنایع دیگر فعالیت می کنند. مانند اتفاقی که در شهرک صنعتی شکوهیه قم افتاده و یک کارخانه ذوب باطری کنار مواد غذایی جای گرفته است. این موضوع به عنوان تخلف از سوی شهرک صنعتی تلقی نمی شود؟ چه دلیلی دارد که صنایع اینگونه در کنار هم باشند؟ البته اساسا حضور این صنایع از نظر محیط زیستی بحران ساز است. توضیح داد: معمولا نباید این طوری باشد و در شهرک های صنعتی هم اینگونه نیست. چون در شهرک های صنعتی زون بندی (منطقه بندی) داریم و نباید به شکلی عمل شود که یک کارخانه آلاینده در کنار یک کارخانه تولید مواد غذایی و خوراکی قرار بگیرد. اگر هم این اتفاق رخ داده، اشتباه و تخلف است چون ما در همه شهرک هایمان زون بندی داریم و  این اقدام  در زمان طراحی شهرک انجام می شود.یعنی باید محاسبه شود که چه شرکت هایی در کنار هم قرار می گیرند. بنابراین در شرایطی که چنین اقدامی صورت گرفته باشد، تخلف از قانون است و باید اصلاح شود.‏
وی در پاسخ به این سوال که یعنی اگر صنایع دیگر اعتراض کنند رسیدگی می کنید؟ گفت: بله حتما بایستی که آن شرکت یا مشکل آلایندگی اش را حل کند و یا اینکه آن را جا به جا کنند و قطعا نه تنها ما معترض هستیم که سازمان محیط زیست هم معترض خواهد بود و حتما در صورت شکایت دست به دست هم می دهیم و آن ها را جابه جا می کنیم. به طور قطع می گویم که قطعا اگر چنین چیزی باشد یا باید رفع آلایندگی بکند و به یک واحد سالم تبدیل شود یا اینکه باید جابه جا شود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3601