کد خبر: 3601
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۳

‏ شاکیان آلودگی های صنعتی شکایت رسمی کنند

‏ شاکیان آلودگی های صنعتی شکایت رسمی کنند

در شهرک هاي صنعتي زون بندي (منطقه بندي) داريم و نبايد به شکلي عمل شود که يک کارخانه آلاينده در کنار يک کارخانه توليد مواد غذايي و خوراکي قرار بگيرد.‏

طي روزهاي گذشته اخباري در مورد فعاليت صنايع آلاينده در شهرک هاي صنعتي کشور منتشر شده است. براساس آنچه اعلام شده اين صنايع آلاينده در کنار صنايع ديگر موجب ايجاد نگراني هايي شده اند. از سوي ديگر نهادهاي حامي توليد نگران برخورد احتمالي با فعاليت کارخانه هاي صنعتي و تعطيلي آنها شده اند. به باور اين گروه تعطيلي کارخانه هاي صنعتي در اين شرايط اقتصادي مي تواند عواقب خطرآفريني براي اقتصاد کشور داشته باشد. از سوي ديگر نهادهاي حامي محيط زيست تاکيد مي کند خسارت هاي ناشي از ادامه کار صنايع آلاينده به بحران هاي زيست محيطي دامن مي زند. شرکت شهرک هاي صنعتي اعتقاد دارد براساس مسوليت هاي خود با ادامه فعاليت اينگونه شرکت ها مخالفت مي کند. گزارش ها نشان مي دهد برخلاف گفته هاي معاون وزيرصنعت در برخي شهرک هاي صنعتي کشور مانند شکوهيه قم صنايع آلاينده به سادگي در دل شهرک هاي صنعتي به فعاليت ادامه مي دهند. فعالان صنعتي نقل مي کنند شرکت شهرک هاي صنعتي از صنايع مجاور، نمونه هاي آلاينده مي خواهد با طرح شکايت به رسيدگي به اين پرونده ها سرعت بخشند. سيد ابريشمي معاون وزير صنعت در گفت و گو با خبرآنلاين به اين موضوع تاکيد مي کند:‏
وي در اسخ به اين سوال مبني بر اينكه يک سري از صنايع آلاينده در شهرک هاي صنعتي حضور دارند که در کنار صنايع ديگر فعاليت مي کنند. مانند اتفاقي که در شهرک صنعتي شکوهيه قم افتاده و يک کارخانه ذوب باطري کنار مواد غذايي جاي گرفته است. اين موضوع به عنوان تخلف از سوي شهرک صنعتي تلقي نمي شود؟ چه دليلي دارد که صنايع اينگونه در کنار هم باشند؟ البته اساسا حضور اين صنايع از نظر محيط زيستي بحران ساز است. توضيح داد: معمولا نبايد اين طوري باشد و در شهرک هاي صنعتي هم اينگونه نيست. چون در شهرک هاي صنعتي زون بندي (منطقه بندي) داريم و نبايد به شکلي عمل شود که يک کارخانه آلاينده در کنار يک کارخانه توليد مواد غذايي و خوراکي قرار بگيرد. اگر هم اين اتفاق رخ داده، اشتباه و تخلف است چون ما در همه شهرک هايمان زون بندي داريم و  اين اقدام  در زمان طراحي شهرک انجام مي شود.يعني بايد محاسبه شود که چه شرکت هايي در کنار هم قرار مي گيرند. بنابراين در شرايطي که چنين اقدامي صورت گرفته باشد، تخلف از قانون است و بايد اصلاح شود.‏
وي در پاسخ به اين سوال كه يعني اگر صنايع ديگر اعتراض کنند رسيدگي مي کنيد؟ گفت: بله حتما بايستي که آن شرکت يا مشکل آلايندگي اش را حل کند و يا اينکه آن را جا به جا کنند و قطعا نه تنها ما معترض هستيم که سازمان محيط زيست هم معترض خواهد بود و حتما در صورت شکايت دست به دست هم مي دهيم و آن ها را جابه جا مي کنيم. به طور قطع مي گويم که قطعا اگر چنين چيزي باشد يا بايد رفع آلايندگي بکند و به يک واحد سالم تبديل شود يا اينکه بايد جابه جا شود.‏