کد خبر: 2237
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
گروه : ارتباطات

‏ ساخت ۵ زیر سیستم ماهواره ناهید در ایران‏

‏ ساخت ۵ زیر سیستم ماهواره ناهید در ایران‏

مدل فضایی ماهواره “آت ست” طراحی شد
رئیس مرکز همکاری های علمی و بین‌المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر زمان پرتاب ماهواره آت ست را منوط به تعیین ماهواره بر دانست و گفت: ساخت ۵ زیر سیستم ماهواره ناهید به این دانشگاه واگذار شده است که به تایید سازمان فضایی رسیده است‎.‎

دکتر مصطفی صفوی با اشاره به تحقیقات این دانشگاه در حوزه هوافضا افزود: در حال حاضر طراحی و ساخت ۲ ماهواره “آت ست” و ماهواره “ناهید” در این دانشگاه انجام می‌شود‎.‎
رئیس مرکز همکاری های علمی و بین‌المللی دانشگاه صنعتی امیر کبیر به آخرین وضعیت این دو ماهواره اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر مدل فضایی ماهواره “آت ست” طراحی و ساخته شده است‎.‎
وی با بیان اینکه در حال هماهنگی با پرتاب کننده این ماهواره هستیم، اظهار داشت: با تعیین پرتاب کننده این ماهواره زمان دقیق ارسال ماهواره آت ست اعلام خواهد شد‎.‎
صفوی به آخرین وضعیت ماهواره “ناهید” اشاره کرد و یادآور شد: این ماهواره پروژه مشترکی با پژوهشکده سامانه‌های فضایی سازمان فضایی ایران در دستور کار دارد‎.‎
وی با بیان اینکه مدیریت مهندسی سیستم بر عهده سازمان فضایی است، خاطر نشان کرد: طراحی و ساخت ۵ زیر سیستم این ماهواره به دانشگاه صنعتی امیرکبیر واگذار شد که ساخت این زیر سیستم‌ها به تایید سازمان فضایی ایران نیز رسیده است‎.‎
‎ ‎