کد خبر: 1641
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

‏ بازدهی منفی بورس ادامه دارد ‏

‏ بازدهی منفی بورس ادامه دارد ‏

ايسنا : با آغاز به کار صندوق توسعه بازار سرمايه و نيز تزريق نقدينگي به بازار، روند نزولي بورس تهران نسبت به ابتداي سال بهبود پيدا کرده اما بورس تهران همچنان با بازدهي منفي به کار خود ادامه مي دهد ‎.
‎در حالي که فعاليت صندوق توسعه بازار سرمايه به همراه خبرهايي که در حوزه اقتصادي منتشر شده، شاخص بورس تهران را صعودي کرده است اما بازدهي بورس تهران همچنان منفي بوده و صندوق توسعه نيز نتوانسته است بازدهي مثبت را براي سهامداران به ارمغان بياورد‎.
‎به اين ترتيب گرچه منحني شاخص بورس تهران پس از سقوط هاي سنگين در فرورين، به روند صعودي در ارديبشهت ماه رسيده است اما بورس تهران هنوز به سوددهي نرسيده و بازدهي منفي را کسب کرده است‎.
‎بر اين اساس روند حرکتي شاخص بورس تهران نشان مي دهد که دماسنج بازار سرمايه در ابتداي سال در کانال 79 هزار و 15 واحد قرار داشته و تا کانال 73 هزار واحد نيز نزول کرده است اما با آغاز فعايت صندوق توسعه بازار سرمايه و تزريق نقدينگي به بازار و نيز کاهش نرخ سود سپرده بانکي تا محدوده 78 هزار واحد صعود کرده ولي هنوز به نقطه شروع ابتداي سال نيز نرسيده است‎.‎
اين در حالي است که اکثر سهامداران بازار سرمايه به خصوص سهامداران حقيقي معتقدند که در حال حاضر اکثر سهام شرکتها منفي بوده ولي شاخص بورس با حمايت و تلاش براي مثبت شدن،اعداد صعودي را نشان مي دهد به اين ترتيب مسئولان در حال حاضر بيشتر از شاخص بورس حمايت مي کنند نه سهامداران‎!
‎از سوي ديگر از ابتداي سال تا کنون حدود 8 هزار ميليارد تومان از ارزش بورس تهران کاسته شده و ارزش بورس تهران از 386هزارو 597ميليارد تومان به 378هزارو868ميليارد تومان رسيده است‎.
‎اطلاعات موجود نشان مي‌دهد که طي يکماه گذشته سهامداران 11 صنعت به سوددهي رسيده‌اند اما در مقابل هنوز سهامداران 26 صنعت با زيان مواجهند.در اين ميان صنعت حمل و نقل بيشترين بازدهي را نصيب سهامداران خود کرده اند اين در حالي است که سهامداران صنعت ابزار پزشکي با بيشترين زيان مواجه شده اند‎.