‏ بازدهی منفی بورس ادامه دارد ‏

0
۴۳۴ بازدید

ایسنا : با آغاز به کار صندوق توسعه بازار سرمایه و نیز تزریق نقدینگی به بازار، روند نزولی بورس تهران نسبت به ابتدای سال بهبود پیدا کرده اما بورس تهران همچنان با بازدهی منفی به کار خود ادامه می دهد ‎.
‎در حالی که فعالیت صندوق توسعه بازار سرمایه به همراه خبرهایی که در حوزه اقتصادی منتشر شده، شاخص بورس تهران را صعودی کرده است اما بازدهی بورس تهران همچنان منفی بوده و صندوق توسعه نیز نتوانسته است بازدهی مثبت را برای سهامداران به ارمغان بیاورد‎.
‎به این ترتیب گرچه منحنی شاخص بورس تهران پس از سقوط های سنگین در فرورین، به روند صعودی در اردیبشهت ماه رسیده است اما بورس تهران هنوز به سوددهی نرسیده و بازدهی منفی را کسب کرده است‎.
‎بر این اساس روند حرکتی شاخص بورس تهران نشان می دهد که دماسنج بازار سرمایه در ابتدای سال در کانال ۷۹ هزار و ۱۵ واحد قرار داشته و تا کانال ۷۳ هزار واحد نیز نزول کرده است اما با آغاز فعایت صندوق توسعه بازار سرمایه و تزریق نقدینگی به بازار و نیز کاهش نرخ سود سپرده بانکی تا محدوده ۷۸ هزار واحد صعود کرده ولی هنوز به نقطه شروع ابتدای سال نیز نرسیده است‎.‎
این در حالی است که اکثر سهامداران بازار سرمایه به خصوص سهامداران حقیقی معتقدند که در حال حاضر اکثر سهام شرکتها منفی بوده ولی شاخص بورس با حمایت و تلاش برای مثبت شدن،اعداد صعودی را نشان می دهد به این ترتیب مسئولان در حال حاضر بیشتر از شاخص بورس حمایت می کنند نه سهامداران‎!
‎از سوی دیگر از ابتدای سال تا کنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان از ارزش بورس تهران کاسته شده و ارزش بورس تهران از ۳۸۶هزارو ۵۹۷میلیارد تومان به ۳۷۸هزارو۸۶۸میلیارد تومان رسیده است‎.
‎اطلاعات موجود نشان می‌دهد که طی یکماه گذشته سهامداران ۱۱ صنعت به سوددهی رسیده‌اند اما در مقابل هنوز سهامداران ۲۶ صنعت با زیان مواجهند.در این میان صنعت حمل و نقل بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده اند این در حالی است که سهامداران صنعت ابزار پزشکی با بیشترین زیان مواجه شده اند‎.

ایسنا : با آغاز به کار صندوق توسعه بازار سرمایه و نیز تزریق نقدینگی به بازار، روند نزولی بورس تهران نسبت به ابتدای سال بهبود پیدا کرده اما بورس تهران همچنان با بازدهی منفی به کار خود ادامه می دهد ‎.
‎در حالی که فعالیت صندوق توسعه بازار سرمایه به همراه خبرهایی که در حوزه اقتصادی منتشر شده، شاخص بورس تهران را صعودی کرده است اما بازدهی بورس تهران همچنان منفی بوده و صندوق توسعه نیز نتوانسته است بازدهی مثبت را برای سهامداران به ارمغان بیاورد‎.
‎به این ترتیب گرچه منحنی شاخص بورس تهران پس از سقوط های سنگین در فرورین، به روند صعودی در اردیبشهت ماه رسیده است اما بورس تهران هنوز به سوددهی نرسیده و بازدهی منفی را کسب کرده است‎.
‎بر این اساس روند حرکتی شاخص بورس تهران نشان می دهد که دماسنج بازار سرمایه در ابتدای سال در کانال ۷۹ هزار و ۱۵ واحد قرار داشته و تا کانال ۷۳ هزار واحد نیز نزول کرده است اما با آغاز فعایت صندوق توسعه بازار سرمایه و تزریق نقدینگی به بازار و نیز کاهش نرخ سود سپرده بانکی تا محدوده ۷۸ هزار واحد صعود کرده ولی هنوز به نقطه شروع ابتدای سال نیز نرسیده است‎.‎
این در حالی است که اکثر سهامداران بازار سرمایه به خصوص سهامداران حقیقی معتقدند که در حال حاضر اکثر سهام شرکتها منفی بوده ولی شاخص بورس با حمایت و تلاش برای مثبت شدن،اعداد صعودی را نشان می دهد به این ترتیب مسئولان در حال حاضر بیشتر از شاخص بورس حمایت می کنند نه سهامداران‎!
‎از سوی دیگر از ابتدای سال تا کنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان از ارزش بورس تهران کاسته شده و ارزش بورس تهران از ۳۸۶هزارو ۵۹۷میلیارد تومان به ۳۷۸هزارو۸۶۸میلیارد تومان رسیده است‎.
‎اطلاعات موجود نشان می‌دهد که طی یکماه گذشته سهامداران ۱۱ صنعت به سوددهی رسیده‌اند اما در مقابل هنوز سهامداران ۲۶ صنعت با زیان مواجهند.در این میان صنعت حمل و نقل بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده اند این در حالی است که سهامداران صنعت ابزار پزشکی با بیشترین زیان مواجه شده اند‎.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1641