‎ ‎سقوط ۴۱ درصدی میزان آب سطحی کشور‏

0
۲۷۶ بازدید

گروه امورزیربنایی: با توجه به گزارش سال آبی ۹۴ – ۹۳ در حوضه های آبریز اصلی کشور حجم جریانهای سطحی در سال آبی جاری تا دهم آذرماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل برابر و در مقایسه با درازمدت کاهش ۴۱ درصدی را نشان می دهد‎.

‎حجم آب جریانهای سطحی در سال آبی جاری جمعا سه میلیارد و ۴۲۳ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که حدود سه میلیارد و ۴۲۵ میلیون مترمکعب بوده نشانگر سر به سر بودن جریانهای سطحی است و در مقایسه با پنج میلیارد و ۷۸۱ میلیون مترمکعب درازمدت، ۴۱ درصد کاهش نشان می دهد‎.
‎براساس این گزارش میزان حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون مترمکعب می باشد و این در حالی است که این حجم در مدت مشابه سال آبی گذشته دو میلیارد و ۶۸۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود‎.
‎همچنین حجم آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۰ درصد افزایش یافته است‎.
‎در این گزارش آمده که حجم آب خروجی از سدهای کشور از ابتدای مهرماه تاکنون، چهار میلیارد و ۲۹۰ میلیون مترمکعب گزارش شده درحالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان چهار میلیارد و ۱۳۰ میلیون مترمکعب بود‎.
‎بنابراین از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حجم آب برداشت شده از مخازن سدهای کشور چهار درصد در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته افزایش یافته است‎.
‎در حال حاضر حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور ۱۹ میلیارد و ۱۵۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود که نشانگر افزایش ۸٫۹ درصدی در این بخش است‎.
‎ظرفیت کلی مخازن سدهای کشور در حال حاضر ۴۷ میلیارد و۴۰۰ میلیون متر مکعب است‎.
‎این گزارش می افزاید: از مجموع ۱۵۲ سد کشور ۹۶ سد کشور کمتر از ۳۰ درصد آب، ۱۳ سد ۳۰ تا ۵۰ درصد، ۲۱ سد ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۱۵ سد بین ۷۰ تا ۹۰ درصد و هفت سد بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد آب دارند‎.
‎طبق گزارشهای وضعیت بهره برداری از سدهای کشور، در حال حاضر مخازن آب سدهای کشور ۴۷میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب است که در مجموع در سال آبی جاری ۱۹ میلیارد و ۱۵۰ میلیون متر مکعب ورودی آب به مخازن را شاهد بودیم که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب افزایش ۹ درصدی را نشان می دهد‎.
‎براساس آمار موجود وضعیت مخازن سدهای حوضه کارون بزرگ، کرخه و مارون از ابتدای سال آبی جاری کل حجم آب ورودی یکهزار و ۵۳۱ میلیارد مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با یکهزار و۲۰۶ میلیارد مترمکعب رشد ۲۷ درصدی را نشان می دهد‎.
‎همچنین وضعیت مخازن سدهای استان های آذربایجان شرقی و غربی کل حجم آب ورودی در سال جاری ۱۲۵ میلیارد متر مکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۷۶ میلیارد مترمکعب نشانگر افزایش ۶۵ درصدی است‎.
‎وضعیت مخازن سدهای استان اردبیل در سال جاری ۲۱ میلیارد و۸۰۰ میلیون مترمکعب بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که برابر با ۱۴ میلیارد و۴۰۰ میلیون متر مکعب بوده رشد ۵۱ درصدی نشان می دهد‎.
‎همچنین مخازن سدهای استان ایلام در سال جاری ۱۱میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۷۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب از رشد ۵۷ درصدی برخوردار است‎.
‎حجم آب ورودی مخازن سدهای استان ایلام نیز در سال آبی جاری با هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۳۰ میلیارد مترمکعب نشانگر کاهش ۵۷ درصدی منابع آبی است‎.
‎وضعیت مخازن سد استان بوشهر نیز در سال آبی جاری ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با سال گذشته که ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب بوده کاهش ۴۴ درصدی را نشان می دهد‎.
‎وضعیت مخازن سدهای استان های مازندران در سال آبی جاری ۴۹ میلیارد مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۵۹ میلیارد مترمکعب کاهش ۱۷ درصدی را نشان می دهد‎.
‎همچنین وضعیت مخازن سدهای استان هرمزگان در سال آبی جاری ۱۲ میلیارد مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۱۷ میلیارد مترمکعب شاهد کاهش ۲۷ درصدی هستیم‎.
‎براساس این گزارش وضعیت آبی سدهای استان همدان طبق حجم آب ورودی در سال جاری پنج میلیارد مترمکعب گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با یک میلیارد مترمکعب رشد ۵۰۰ درصدی را نشان می دهد‎.
‎حجم ذخایر مخازن حوضه های کارون بزرگ، کرخه و مارون تا ۱۶ فروردین ماه سال جاری ۱۴ میلیارد و ۷۱۶ میلیون مترمکعب بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲ درصدی نشان می دهد‎.
‎ذخایر سدهای آذربایجان شرقی نیز با ۱۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال به یک میلیارد و ۴۵۳ میلیون مترمکعب و ذخیره مخازن سدهای آذربایجان غربی با ۱۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک میلیارد و ۳۲۲ میلیون مترمکعب رسیده است‎.
‎همچنین ذخایر مخازن سدهای استان اردبیل در حال حاضر ۲۰۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب و سدهای استان اصفهان ۴۳۹ میلیون مترمکعب است که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ و ۲۶ درصد کاهش نشان می دهند‎.
‎براساس این گزارش ذخایر مخازن سدهای استان ایلام و بوشهر و چهارمحال و بختیاری نیز به ترتیب با ۱۰۰ و ۸ درصد افزایش به ۴۳۰ میلیون مترمکعب و ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب رسیده است‎.
‎حجم کنونی آب موجود در مخزن سدهای پنجگانه استان تهران با کاهش ۴۱ میلیون مترمکعبی در مقایسه با حجم ۴۲۴ میلیون مترمکعبی زمان مشابه سال گذشته، به حدود ۳۸۴ میلیون مترمکعب رسیده است‎.
‎همچنین حجم آب ورودی به مخزن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۳)تاکنون ۱۰۴ میلیون مترمکعب ثبت شده است‎.
‎در زمان حاضر، حجم ذخیره آب در مخزن سدهای امیرکبیر، لتیان، لار، طالقان و ماملو به ترتیب ۸۵، ۳۳، ۱۷، ۱۴۸ و ۱۰۰ میلیون مترمکعب ثبت شده است‎.
‎این در حالی است که به گفته خسرو ارتقایی مدیرعامل آب منطقه ای تهران در شرایط فعلی آب تهران همچنان در مرحله اضطرار قرار دارد و تاکنون پیش بینی ها در خصوص بارندگی پاییز محقق نشده است‎.
‎وی وضعیت آب سدهای لار و لتیان را بحرانی اعلام کرد و گفت: بارندگی های اخیر نتوانسته کمبود آب سدهای تهران را جبران کند‎.
‎مدیرعامل آب منطقه ای تهران افزود: در حال حاضر سامانه منابع آبی شرق تهران در مقایسه با سال گذشته ۵۰ درصد و سامانه منابع آبی غرب تهران نیز ۳۰ درصد با کاهش آب مواجه است‎.
‎به گفته ارتقایی با وجود درخواست های بیشمار برای صرفه جویی ۲۰ درصدی مشترکان در مصرف آب نه تنها این صرفه جویی حاصل نشده بلکه میزان مصرف آب ۲٫۵ درصد نیز افزایش یافته است‎.
‎بنابر اظهارات مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران امسال از آن سال هایی است که برای تامین آب، افزون بر تابستان در پاییز نیز با مشکل مواجه خواهیم بود و این موضوع ضرورت صرفه جویی مصرف آب را در استان دو چندان می کند‎.
‎وی با بیان اینکه میزان آب مصرفی در شهر تهران سالانه یک میلیارد و ۳۵ میلیون مترمکعب است، ادامه داد: این رقم ۸۰ میلیون متر مکعب بیشتر از ظرفیت تولید آب است‎.
‎مدیرعامل آب منطقه ای تهران با تاکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب تهران افزود: در صورتی که ۲۰ درصد در مصارف غیرضرور صرفه جویی شود، پاییز سال جاری به خوبی پشت سر گذاشته خواهد شد‎.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7778