کد خبر: 3634
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۳

‎ ‎سفره های آبی فقیرتر از همیشه

‎ ‎سفره های آبی فقیرتر از همیشه

معصومه میرعزیززاده:

بطور متوسط در هفت سال گذشته میزان بارندگی ها ۳۰ درصد کاهش یافته است و از طرفی برداشت از چاه ها نیز ۲۰ میلیارد متر مکعب افزایش نشان می دهد‎.‎
محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری ضمن اعلام این موضوع، افزود: میزان کل بارندگی ها در طول مدت هفت سال گذشته بطور متوسط ۴۱۰ میلیارد متر مکعب بوده است که ۷۰ تا ۷۵ درصد آن به دلیل شرایط اقلیمی تبخیر می شود‎.‎
وی با بیان این که، اگر افزایش درجه حرارت دما سالی یک دهم درجه افزایش داشته باشد بر میزان نزولات و تبخیر آن اثرگذار خواهد بود، اظهار داشت: ۳۰ سال پیش کل چاههای کشور ۱۶۴ هزار حلقه بود که میزان برداشت از چاهها ۲۸ میلیارد متر مکعب بوده است، اما تا سال ۱۳۹۲ تعداد چاهها به ۷۶۰ هزار حلقه و با برداشت ۴۸ میلیارد متر مکعب افزایش یافته است‎.‎
حاج رسولی ها در خصوص دوره خشکسالی کشور، گفت: بر اساس آمارها در بخش آب کشور دوره های خشکسالی در کوتاه مدت بین سه الی چهار سال بوده و در دراز مدت به هفت سال می رسد‎.‎
وی درباره نحوه مدیریت منابع آب کشور نیز افزود: با توجه به وضعیت اقلیمی کشور بیش از ۵۸٫۵ درصد کشور در مناطق خشک و نیمه خشک قراردارد و تنها ۱۵ درصد وسعت کشور در مناطق نرمال و مرطوب است‎.‎
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب کشور اظهار داشت: هم اکنون هفت سال پیاپی در کشور خشکسالی بوده است که موجب کاهش روان آبها شده است، اما مهمترین سیاست وزارت نیرو این بوده که خدشه ای به وضعیت تامین آب شرب کشور وارد نشود‎.‎
حاج رسولی ها گفت: میزان کل بارندگی ها در طول مدت هفت سال ۴۱۰ میلیارد متر مکعب بوده است که ۷۰ تا ۷۵ درصد از این میزان تبخیر می شود‎.‎
وی یادآور شد که افزایش درجه حرارت هوا اگر سالی یک دهم هم باشد تاثیر زیادی بر تبخیر آب و کاهش نزولات آسمانی خواهد داشت‎.‎
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره تولید انرژی برقابی کشور نیز توضیح داد: از سال ۸۸ متوسط تولید انرژی در فصل تابستان روزانه ۲۴ هزار مگاوات ساعت بوده است که با اقدامات انجام شده در تابستان سال گذشته به ۵۳ هزار مگاوات ساعت افزایش یافت‎.‎
وی گفت: بر اساس پیش بینی ها می بایست در ماههای تیر و مرداد که برابر با دوره پیک مصرف است این میزان مصرف به ۵۷ هزار مگاوات ساعت برسد که در حال حاضر میزان مصرف انرژی به ۶۰ هزار مگاوات ساعت رسیده است‎.‎
وی افزود: در طول سال آبی ۹۲ تا ۹۳ و تا پایان شهریور ماه پیش بینی می شود که میزان تولید برق آبی به ۱۴ میلیون مگاوات ساعت برسد‎.‎
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره بررسی نحوه برداشت از حوزه سدها نیز اظهار داشت: برخی پروژه ها مربوط به دهه ۷۰ است که موضوع مباحث تخصیص مدیریت منابع آب به صورت نقطه ای تعریف شده بود‎.‎
حاج رسولی ها گفت: از دهه ۸۰ موضوع تخصیص و نگاه یکپارچه مدیریت آب مطرح شد و بر این اساس تخصیص ها از آبریزها صورت گرفت، اما در سال ۸۴ این مدیریت خدشه دار شد و شاهد اثرات نامطلوب در بخش آب بودیم‎.‎
وی خاطر نشان کرد: از سال ۹۱ برنامه ریزی بر اساس بخش مدیریت حوزه ساماندهی شد و حسابداری تخصیص آب صورت گرفت تا بتوان از ۱۴ تا ۱۵ رودخانه اصلی حسابداری تخصیص انجام شود‎.‎
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره طرح آمایش سرزمین نیز گفت: این طرح از مهمترین اولویت های و اهداف وزارت نیرو است که باید تدوین شود، چرا که با این طرح وضعیت کشاورزی، نوع محصول برای کشت، وضعیت قرارگیری صنایع در مناطق و بسیاری از چالشهای موجود مرتفع خواهد شد‎.‎
حاج رسولی ها در خصوص چگونگی رسیدن به وضعیت پایدار نیز تصریح کرد: مهمترین راهکار مدیریت مصرف در بخش کشاورزی است، چون تامین آب از دریا اعداد معناداری نمی تواند باشد و از طرفی باید آب به عنوان یک نهاده محاسبه شود‎.‎
وی در خصوص میزان روان آبهای سطحی کشور نیز گفت: در دهه گذشت میزان روان آبهای سطحی کشور ۸۰ میلیارد متر مکعب بوده است که برای ۶۰ میلیارد متر مکعب مخزن طراحی شده است‎.‎
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: با شرایط اقلیمی موجود بیش از ۴۵ تا ۵۰ میلیارد متر مکعب روان آب سطحی نخواهیم داشت و تا این لحظه حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب ورودی به مخازن سدها داشته ایم و توانسته ایم ۷۵ درصد روان آبها را مهار کنیم‎.‎