کد خبر: 6007
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۳

‎‏ اصل چهل و چهارقانون اساسی بازنگری شود

‎‏ اصل چهل و چهارقانون اساسی بازنگری شود

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس خواهان خصوصي‌سازي اقتصاد و خروج از اقتصاد دولتي براي پايان رکود تورمي در کشور شد.حميدرضا عزيزي فارساني در نشست علني دیروز مجلس شوراي اسلامي در نطق ميان‌دستور خود گفت: متاسفانه بروکراسي اداري و عدم بهبود فضاي کسب و کار همچنان از متغيرهاي اثرگذار در رکود است. ورود به اين بروکراسي و خروج از آن بخش بزرگي از توان مديران سازمان‌ها را مي‌گيرد به گونه‌اي که غالبا مراجعه‌کننده را خسته و درمانده مي‌کند.

نماينده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کيار تصريح کرد: در بررسي و مطالعاتي که انجام شده است، سازوکارهاي لازم براي برون‌رفت از رکود با بسياري از سازوکارهاي لازم براي خروج از تورم تضاد دارد، بنابراين اقتصاد کشور از تلفيق و ترکيب هر دو بيماري رنج مي‌برد، بنابراين لازم است که در اصل ‏‎44‎‏ قانون اساسي بازنگري شود و با خصوصي‌سازي واقعي همراه با کاهش دخالت دولت به رشد توليد داخلي کمک نماييم.‏