‎کسری سالانه ۵ میلیارد مترمکعب در مخازن آب زیرزمینی

0
۳۰۹ بازدید

گروه امورزیربنایی:مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: سالانه به طور متوسط با ۵ میلیارد مترمکعب کسری مخزن منابع آب زیرزمینی در دشت های کشور مواجه هستیم‎.

‎محمد حاج رسولی ها با بیان اینکه کشور در بخش آب های زیرزمینی با چالش عمده ای روبه رو است، اظهار داشت: وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران برای دو موضوع مهم مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز و احیای منابع آب زیرزمینی برنامه عملیاتی جامعی را تعریف کرده است‎.‎
وی با اشاره به تصویب طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی در شورای عالی آب، گفت: در این طرح احیای دشت های کشور مطرح است، چرا که سالانه به طور متوسط با ۵ میلیارد مترمکعب کسری مخزن منابع زیرزمینی مواجه هستیم، اما طبق نظر کارشناسان، این رقم شاید با اضافه برداشت از آب زیرزمینی ۸ میلیارد مترمکعب نیز برسد که البته بخشی از آن در اثر تزریق جریان آب سطحی به آبخوان جبران می شود‎.
‎مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: در طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی ۱۵ طرح پیش بینی شده که مهم ترین بخش آن نصب کنتور هوشمند و تجهیزات اندازه گیری بر روی چاه ها است و اگر بتوانیم این طرح را با موفقیت به اتمام برسانیم ۵۰ درصد هدف قابل دسترس است‎.
‎حاج رسولی ها، گفت: راهکارهای دیگری همچون تقویت بخش نظارت و بازرسی و تغذیه مصنوعی آب خوان ها و مسدود کردن چاه های غیرمجاز نیز در این روند تاثیر خواهند گذاشت‎.
‎حاج رسولی ها بااشاره به پیگیری طرح مسدود کردن چاه های غیرمجاز در راستای طرح احیای دشت های کشور، گفت: تا قبل از سال ۸۵ تعداد چاه های عمیق غیرمجاز کشور در دشت های ممنوعه حدود ۱۰۳هزار حلقه بوده است، اما بعد از سال ۸۵ نیز بعد از تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز حدود ۹۵ هزار چاه غیرمجاز دیگر نیز حفر شده که در مجموع هم اکنون حدود ۲۰۰ هزار چاه عمیق غیرمجاز در کشور موجود است‎.‎وی تصریح کرد: هر ساله ۳ تا ۴ هزار چاه در کشور مسدود می شود، اما به همین تعداد چاه در جاهای دیگر به صورت غیر قانونی حفر می شود‎.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7781