‎کاربری ۶۲ هزار هکتار زمین کشاورزی در دو دهه اخیر تغییر کرده است

0
۳۳۶ بازدید

معاون سازمان امور اراضی کشور گفت: ۶۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور از سال ۷۴ تا ۹۲ به صورت قانونی با صدور مجوز از سوی نهادهای مربوطه تغییر کاربری داده اند‎.

‎فرید صیدی نژاد، در گفت وگو با ایرنا، بازنگری قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی کشور را اجتناب ناپذیر دانست و افزود: اکنون روند تغییر کاربری اراضی در حاشیه کلان شهرها نسبت به نقاط دیگر بیشتر است‎.
‎وی اظهار داشت: در فاصله سال های ۷۴ تا ۹۲ برای تغییر کاربری غیرمجاز ۸۷ هزار هکتار اراضی کشور پرونده تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شد که برای قلع و قمع آنها اقدام شده است‎.
‎صیدی نژاد یادآور شد: قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در سال ۷۴ و قانون قلع و قع بناهای ساخته شده در این اراضی در سال ۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‎.
‎معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور وسعت اراضی تغییر کاربری داده شناسایی نشده از سال ۷۴ تا ۹۲ را حدود یکصد هزار هکتار اعلام کرد‎.
‎صیدی نژاد با اشاره به راه اندازی ۱۳۰ گشت حفاظتی برای حفظ اراضی کشاورزی در استان ها تاکید کرد: برای پایش واقعی این عرصه ها به ۴۰۰ گشت حفاظتی دیگر نیازمندیم‎.
‎وی یادآور شد: برای پایش عرصه های زراعی کشور علاوه بر این تیم های گشت، استفاده از نیروهای مردمی و تجهیزات و امکانات پیشرفته ضروری است‎.
‎معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور، به اقتصادی نبودن اراضی کشاورزی را از جمله چالش های این بخش برشمرد و گفت: سیاست های حمایتی برای مجموعه بخش کشاورزی اهرمی بسیار خوب برای حفظ اراضی کشاورزی است‎.
‎وسعت اراضی کشاورزی در ایران ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار است که از این مقدار فقط شش میلیون هکتار اراضی آبی است‎.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7769