‎فائو خواستار تقویت تنوع زیستی کشاورزی در ایران شد

0
۳۴۸ بازدید

سازمان خواربارو کشاورزی ملل متحد (فائو)

خواستار تشکیل ‘مکانیزم اشتراک گذاری ملی اطلاعات’در خصوص منابع ژنتیک گیاهی با هدف اطمینان از حفاظت و پایداری تنوع زیستی گونه های گیاهی در جمهوری اسلامی ایران شد‎.‎
مکانیزم اشتراک گذاری ملی اطلاعات (ژنتیکی گیاهی) تامین کننده ابزار ارزشمندی است که نه تنها زمینه اشتراک گذاری دانش و تجربیات ژنتیک گیاهی را فراهم می کند، بلکه راه توسعه استراتژی های بهره برداری از این منابع و تقویت کشاورزی را نیز هموار می سازد‎.‎
به گونه ای که اطمینان می دهد در صورت ادامه افزایش جمعیت جهانی، میزان دسترسی به غذای کافی، سالم و مغذی همچنان ادامه خواهد داشت‎.‎
این مکانیزم هم اکنون در ۷۵ کشور جهان از جمله (کشورهای همجوار ایران) ترکیه، پاکستان، هند، عمان و اخیرا مصر، اردن و لبنان نیز به اجرا گذاشته و تکمیل شده است‎.‎
در همین راستا تعداد کثیری از نمایندگان و کارشناسان مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های دولتی فعال در حوزه منابع ژنتیکی غذا و کشاورزی ایران با گردهمایی در کرج در قالب یک کارگاه آموزش ملی به بررسی چگونگی اجرای دومین برنامه ‘عمل جهانی برای حفاظت و بهره مندی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی’ در چارچوب پروژه بین المللی فائو جهت انطباق با تغییرات آب و هوایی که روز چهارشنبه به کار خود پایان داد، پرداختند‎.‎
سرج ناکوزی نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران طی برگزاری کارگاه مذکور، بر اهمیت منابع ژنتیکی گیاهی در ارتقاء امنیت غذایی و حفاظت از تنوع زیستی گونه های کشاورزی تاکید کرد‎.‎
وی اظهار داشت: در شرایطی که تاثیرات منفی تغییرات آب و هوایی به طور فزاینده ای در حال رشد است و گمانه زنی ها نیز از وخیم تر شدن بیشتر آن حکایت دارد، تنوع ژنتیکی گونه های گیاهی نقش اساسی و مهمی را در تامین بخش بنیادین ظرفیت محصولات کشاورزی کشورها، از جمله ایران ایفا می کند، به طوری که بر چالش های تحمیل شده توسط تغییرات آب و هوایی و نتایج آن که نا امنی غذایی است، اثر خواهد گذاشت‎.‎
بنابراین گزارش، در حال حاضر فائو پیشروترین سازمان بین المللی در حوزه تنوع زیستی و منابع ژنتیک غذا و کشاورزی جهان به شمار می رود‎.‎
شایان ذکر است، در سال ۱۹۸۳ فائو کمیسیون منابع ژنتیک گیاهی غذا و کشاورزی که بعد ها به کمیسیون منابع ژنتیکی غذا و کشاوزری تغییر نام داد، را به عنوان مجمعی جهانی که به بررسی راهکارهای دسترسی و بهره مندی از اشتراک گذاری منابع ژنتیک می پردازد، را تاسیس کرد‎.‎
در سال ۱۹۹۶ فائو زمینه های توسعه لازم جهت انطباق با برنامه عمل جهانی برای حفاظت و پایداری منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی را فراهم ساخت و همچنین در سال ۲۰۰۴ نیز پیمان بین المللی منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی با تصویب ۱۳۳ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشته شد‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9707