‎آغاز استرداد وجوه پذیره‌نویسان بانک آریا

0
۵۰۴ بازدید

گروه بازارسرمایه : اشخاصی حقیقی که از طریق شعب بانک ملت اقدام به پذیره نویسی سهام بانک آریا کرده­ اند، می­ توانند با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی، شناسنامه و فیش واریزی (برگ خرید سهام بانک آریا) و اشخاص حقوقی با ارائه معرفی­ نامه نماینده تام ­الاختیار (با امضای صاحبان مجاز )، آگهی آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت از امروز یکشنبه (۱۴ اردیبهشت ماه )۹۳ به همان شعبه­ ای که در آن اقدام به پذیره­ نویسی کرده ­اند، مراجعه و وجوه خود را از شعبه مربوطه دریافت کنند ‎.
‎رئیس ادار? نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص استرداد وجوه پذیره نویسان بانک آریا اظهار داشت: پیرو پیگیری‌های بعمل آمده از دادستانی کل کشور درخصوص استرداد وجوه پذیره‌نویسان بانک آریا (سهامی عام در شرف تأسیس)، اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی که می‌بایست مبالغ مربوط به پذیره‌نویسی اولی? بانک آریا (سهامی عام) به آنان مسترد گردد از سوی دادستانی به این سازمان اعلام شد‎.
‎غلامرضا ابوترابی افزود: با هماهنگی­ های صورت گرفته با مسئولین بانک مرکزی  مبلغی که از سوی دادستانی اعلام گردیده از سوی این بانک عودت داده شد. براین اساس اشخاصی حقیقی که از طریق شعب بانک ملت اقدام به پذیره نویسی سهام بانک آریا کرده­ اند، می­ توانند با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی، شناسنامه و فیش واریزی (برگ خرید سهام بانک آریا) و اشخاص حقوقی با ارائه معرفی­ نامه نماینده تام ­الاختیار (با امضای صاحبان مجاز )، آگهی آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت از روز یکشنبه (۱۴ اردیبهشت ماه )۹۳ به همان شعبه­ ای که در آن اقدام به پذیره­ نویسی کرده ­اند مراجعه و وجوه خود را از شعبه مربوطه دریافت کنند‎.    
‎ابوترابی متذکر شد: در صورتی که دریافت وجه توسط نماینده قانونی شخص صورت می گیرد، ضروری است نماینده قانونی علاوه بر مدارک اشاره شده، اصل و تصویر وکالتنامه معتبر خود را نیز ارائه نماید‎.
‎وی ادامه داد: اشخاصی که از طریق کارگزاری­ های عضو فرابورس ایران اقدام به پذیره نویسی سهام بانک یادشده نموده­ اند با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی، شناسنامه می­ بایست به همان کارگزاری که در آن اقدام پذیره­نویسی نموده­ اند مراجعه و نسبت به معرفی شماره شبا حساب خود اقدام نمایند‎.
‎ابوترابی یادآور شد: بدیهی است پس از اعلام شماره مربوطه، وجوه آنان ظرف مدت ۴۸ ساعت از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به حساب آنان واریز خواهد شد‎.
‎وی افزود: این دسته از پذیره­ نویسان از مراجعه حضوری به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) خودداری نمایند زیرا امکان پرداخت وجه بصورت مستقیم و بدون اعلام قبلی کارگزاری­ های یاد شده میسر نخواهد بود‎.
‎رئیس ادار? نظارت بر ثبت و انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای اظهار داشت: پرداخت وجه به برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به پذیره­ نویسی سهام بانک آریا کرده اند از سوی دادستانی اعلام نشده که این موضوع نیز درحال پیگیری است که به محض اعلام آن از سوی دادستانی به اطلاع آنان خواهد رسید.‏

گروه بازارسرمایه : اشخاصی حقیقی که از طریق شعب بانک ملت اقدام به پذیره نویسی سهام بانک آریا کرده­ اند، می­ توانند با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی، شناسنامه و فیش واریزی (برگ خرید سهام بانک آریا) و اشخاص حقوقی با ارائه معرفی­ نامه نماینده تام ­الاختیار (با امضای صاحبان مجاز )، آگهی آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت از امروز یکشنبه (۱۴ اردیبهشت ماه )۹۳ به همان شعبه­ ای که در آن اقدام به پذیره­ نویسی کرده ­اند، مراجعه و وجوه خود را از شعبه مربوطه دریافت کنند ‎.
‎رئیس ادار? نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص استرداد وجوه پذیره نویسان بانک آریا اظهار داشت: پیرو پیگیری‌های بعمل آمده از دادستانی کل کشور درخصوص استرداد وجوه پذیره‌نویسان بانک آریا (سهامی عام در شرف تأسیس)، اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی که می‌بایست مبالغ مربوط به پذیره‌نویسی اولی? بانک آریا (سهامی عام) به آنان مسترد گردد از سوی دادستانی به این سازمان اعلام شد‎.
‎غلامرضا ابوترابی افزود: با هماهنگی­ های صورت گرفته با مسئولین بانک مرکزی  مبلغی که از سوی دادستانی اعلام گردیده از سوی این بانک عودت داده شد. براین اساس اشخاصی حقیقی که از طریق شعب بانک ملت اقدام به پذیره نویسی سهام بانک آریا کرده­ اند، می­ توانند با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی، شناسنامه و فیش واریزی (برگ خرید سهام بانک آریا) و اشخاص حقوقی با ارائه معرفی­ نامه نماینده تام ­الاختیار (با امضای صاحبان مجاز )، آگهی آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت از روز یکشنبه (۱۴ اردیبهشت ماه )۹۳ به همان شعبه­ ای که در آن اقدام به پذیره­ نویسی کرده ­اند مراجعه و وجوه خود را از شعبه مربوطه دریافت کنند‎.    
‎ابوترابی متذکر شد: در صورتی که دریافت وجه توسط نماینده قانونی شخص صورت می گیرد، ضروری است نماینده قانونی علاوه بر مدارک اشاره شده، اصل و تصویر وکالتنامه معتبر خود را نیز ارائه نماید‎.
‎وی ادامه داد: اشخاصی که از طریق کارگزاری­ های عضو فرابورس ایران اقدام به پذیره نویسی سهام بانک یادشده نموده­ اند با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی، شناسنامه می­ بایست به همان کارگزاری که در آن اقدام پذیره­نویسی نموده­ اند مراجعه و نسبت به معرفی شماره شبا حساب خود اقدام نمایند‎.
‎ابوترابی یادآور شد: بدیهی است پس از اعلام شماره مربوطه، وجوه آنان ظرف مدت ۴۸ ساعت از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به حساب آنان واریز خواهد شد‎.
‎وی افزود: این دسته از پذیره­ نویسان از مراجعه حضوری به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) خودداری نمایند زیرا امکان پرداخت وجه بصورت مستقیم و بدون اعلام قبلی کارگزاری­ های یاد شده میسر نخواهد بود‎.
‎رئیس ادار? نظارت بر ثبت و انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای اظهار داشت: پرداخت وجه به برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به پذیره­ نویسی سهام بانک آریا کرده اند از سوی دادستانی اعلام نشده که این موضوع نیز درحال پیگیری است که به محض اعلام آن از سوی دادستانی به اطلاع آنان خواهد رسید.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1643