۷۰درصد ظرفیت صنایع کشور خالی است

0
۲۲۷ بازدید

دبیرخانه صنعت ومعدن کشور:

گروه تولید

produces@jahaneghtesad.com  

دبیرخانه صنعت و معدن کشور با بیان اینکه حدود ۷۰درصد از ظرفیت صنایع کشور خالی است گفت: هیچ صنعت زود بازدهی، زودبازده تر از ظرفیت های خالی صنایع موجود نیست که به علت تنگناهای مالی و تحریم فعالیت آنها متوقف شده است.

سید محمدرضا مرتضوی با بیان این که رشد و توسعه پایدار زیرساخت های لازم خود را می طلبد گفت: برخی از این زیرساخت ها در صنعت کشور وجود دارد.

دبیر خانه صنعت و معدن کشور افزود: اگر می خواهیم کشور رشد پایدار داشته باشد پیش نیاز آن افزایش ظرفیت های صنعتی و معدنی کشور و استفاده بهینه از توانمندی های کشور است و این امر محقق نمی شود مگر این که دائم در حال توسعه و بازنگری در سیاست های اقتصادی و صنعتی و معدنی باشیم.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از ظرفیت صنایع کشور خالی است ، گفت: هیچ صنعت زود بازدهی، زودبازده تر از ظرفیت های خالی صنایع موجود نیست که به علت تنگناهای مالی، تحریم و مشکل حمل و نقل پول فعالیت آنها متوقف شده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13775