۳۵ درصد از منابع آب، شوری رو به رشد دارند

0
۵۳۰ بازدید

غفلت از «کیفیت آب» در سایه بحران کمیت

عضوهیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با بیان اینکه از کیفیت منابع آب در سایه بحران کمیت آن؛ غفلت شده است، گفت: ۳۵ درصد از منابع آب کشور روند رو به رشد از نظر شوری دارند.

بهمن یارقلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: طی چند دهه گذشته مصرف آب کشور به علت رشد جمعیت، توسعه کشاورزی و پیشرفت صنعت ‌افزایش چشمگیری داشته و کشور را با بحران آب مواجه کرده است.

عضو هئیت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی افزود: در حال حاضر بسیاری از رودخانه‌ها خشک و اکثر دشت‌های کشور بحرانی و با بیلان منفی رو به هستند.

وی با بیان اینکه همسو با کاهش کمیت، کیفیت منابع آب کشور نیز رو به زوال بوده است، تصریح کرد: بدون توجه به کیفیت منابع آب به عنوان محوری اساسی در راهکارهای مدیریت کمی منابع آب، نتایج پایدار و سودمندی حاصل نخواهد شد.

یارقلی بیان داشت: در جهان حاضر در مبحث مدیریت منابع آب کمیت بدون توجه به کیفیت بی معنی بوده و کیفیت منابع آب مولفه‌ و عنصری بسیار مهم الزامی در برنامه‌ریزی آب در سطوح مختلف محسوب می شود و بی توجهی به این مولفه می تواند عواقب جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

عضو هئیت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین توجه به مدیریت کمی منابع آب کشور بوده و چالش‌های کیفی، تحت‌الشعاع بحران کمی مورد غفلت و کم‌توجهی قرار گرفته است و حتی بعضا راهکارهای مدیریت کمی خود پی آمدهایی کیفی برای منابع آب سطحی و زیرزمینی به همراه دارد.

یارقلی با بیان اینکه منابع آب کشور بنا به دلایل مختلفی از نظر کیفی روندی نزولی داشته و در کنار کاهش کمیت از نظر کیفی نیز با روندی رو به رشد در حال آلوده شدن بوده و دچار تشدید محدودیت‌های کیفی است، بیان داشت: افزایش منابع آلاینده تاثیر‌گذار بر کیفیت منابع آب از جمله فاضلاب‌های خانگی، صنعتی، زهاب‌های کشاورزی و زباله های خانگی و صنعتی یکی از دلایل روند نزولی کیفیت است.

وی افزود: عدم توجه به تعیین دقیق حقابه‌های کمی-کیفی منابع آب کشور و اجرایی نمودن حقابه های تعیین شده و همچنین عمل نکردن ارگان‌های ذیصلاح به وظائف قانوی در راستای شناسایی ، کنترل و مهار منابع آلاینده و پایش، کنترل و علاج بخشی کیفی منابع آب از موارد دیگر کاهش کیفیت منابع آب است.

عضو هئیت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تصریح کرد: کاهش جریان در اثر دوره‌های خشکسالی و مصرف بی رویه و به تبع آن تشدید اثرات سوء منابع آلاینده رو به رشد و افزایش برداشت و مصارف آب و کاهش دبی پایه منابع آب سطحی هم از جمله موارد کاهش کیفی منابع آبی محسوب می‌شوند.

یارقلی تصریح کرد: بررسی های صورت گرفته بر روی منابع آب در سطح کشور نشان می دهد که مهمترین چالش‌های کیفی منابع آبی کشور شامل شوری، کدورت بالا ، غلظت زیاد و رو به رشد عناصر مغذی و ترکیبات مربوطه بویژه نیترات، مواد آلی مصرف کننده اکسیژن و همچنین شاخص‌های میکروبی (کلی فرم و فکال کلی فرم) و در درجات پائین‌تر فلزات سنگین است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=35483