کد خبر: 11940
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۴

یک کارشناس بازار سرمایه : افت بازار سهام ادامه دار نیست

یک کارشناس بازار سرمایه : افت بازار سهام ادامه دار نیست

گروه بازار سرمایه: مدیرعامل کارگزاری کارآمد با تشریح شرایط کنونی بورس و در نظر گرفتن روند حرکتی متغیرهایی که برآیند وجودی آن ها به نفع روند حرکتی بازار و شاخص است گفت: مجددا شاهد روند صعودی بازار و مثبت شدن آن خواهیم بود.

فرزام ابوعلی، مدیرعامل کارگزاری کارآمد، با اشاره به روند روبه رشد بازار بعد از بیانیه لوزان گفت: بعداز اعلام بیانیه لوزان بخش قبل توجهی از تردیدها برای انجام توافق نهایی و جامع و کلی از بین رفت و همین مساله موجب سرازیر شدن خریداران سنگین به این بازار شد.وی افزود: شرایط کنونی بازار در پی افزایش عرضه های شرکت های حقوقی یا نیاز به نقدینگی بازار ایجاد شده است و بازار را تا حدودی با افت روبرو کرده است.ابوعلی تصریح کرد: با وجود شرایط کنونی پیش بینی می شود با توجه به روند متغیرهای که برآیند وجودی آن ها به نفع روند حرکتی بازار و شاخص است مجددا شاهد روند صعودی بازار ومثبت شدن آن باشیم.مدیرعامل کارگزاری کارآمد با اشاره به تاریخ توافق نهایی هسته ای خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است هرچه به تاریخ مذاکرات نهایی هسته ای در تیر ماه نزدیک می شویم این روند بهبود بازار شدت گرفته و در کنار این موضوع کاهش نرخ سود بانکی به رشد بازار کمک بیشتری خواهد کرد.

ابوعلی افزود: اقدام متولیان در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و همچنین رکود حاکم بر سایر بازارهای موازی از جمله عواملی است که به رشد بازار سرمایه کمک کرده و امکان مثبت شدن بازار در آینده را تقویت می کند.مدیرعامل کارگزاری کارآمد در زمینه رشد صنایع مختلف همزمان با تاثیرات مثبت ناشی از تحریم ها خاطرنشان کرد: بی شک صنایعی که بیشترین آسیب را از تحریم ها دچار شده اند با رفع و حذف تحریم به واسطه توانایی در استفاده از ظرفیت ها و همچنین کاهش هزینه تمام شده محصولات تولیدی خود در اولویت رشد قرار خواهند گرفت.