یک ماه از موعد واریز قسط ششم دارایی‌های بلوکه شده گذشت

0
۲۶۱ بازدید

گروه بازارپول :در آستانه سررسید قسط هفتم دارایی‌های بلوکه شده ایران خبری از واریز قسط ششم نیست

بنابر توافق هسته ای ۲۴ نوامبر بین ایران و گروه۱+۵ قرار بر این شد تا ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده حاصل از فروش نفت کشور طی هشت قسط و در شش ماه آزاد شود.
این گونه توافق شد که ۵۵۰ میلیون دلار در اول فوریه، ۴۵۰ میلیون دلار در اول مارس، ۵۵۰ میلیون دلار در هفت مارس، ۵۵۰ میلیون دلار در ۱۰ آوریل، ۴۵۰ میلیون دلار در ۱۵ آوریل، ۵۵۰ میلیون دلار در ۱۴ مه، ۵۵۰ میلیون دلار در ۱۷ ژوئن و ۵۵۰ میلیون دلار نیز در ۲۰ ژوئیه واریز شود.
بر این اساس معادل ۵۵۰ میلیون دلاردارایی های ایران نزد بانک مرکزی ژاپن از طریق نشنال بانک سوییس به فرانک سوییس تبدیل و در قالب قسط اول درسوم فوریه به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد.
قسط ۴۵۰ میلیون دلاری دوم نیز به ین ژاپن در سوم مارس ۲۰۱۴برابر با دوازدهم اسفند ماه ۱۳۹۲ آزاد و از طریق بانک مسقط منتقل و در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفت.
در ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۳ نیز بانک مرکزی اعلام کرد که تاکنون سه قسط از هشت قسط توافق ژنو به مبلغ یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار سررسید و دریافت شده به گونه ای که یک قسط به بانک سوییسی و دو قسط به بانک مسقط منتقل شده است.
همچنین در هشتم خردادماه سال جاری با مشخص شدن بانک و حساب مورد نظر ایران، مبلغ یک میلیارد دلار مربوط به اقساط چهارم و پنجم از پول های بلوکه شده به حساب بانک مرکزی نزد بانک مرکزی امارات متحده عربی واریز و قابل برداشت شد که در این حالت حدود ۲.۵ میلیون دلار از مجموع ۴.۲ میلیون دلار این دارایی ها در اختیار کشور قرار گرفت.
بنابراین در حالی که اقساط قبلی به دلیل طی مراحل قانونی اغلب با اندکی تاخیر آزاد و در اختیار بانک مرکزی کشورمان قرار گرفت اکنون با گذشت یک ماه از سررسید قسط ششم که قرار بود در ۱۴ می ۲۰۱۴ واریز شود هنوز خبری مبنی بر واریز منتشر نشده است.
این در حالی است که هفته گذشته سیف – رییس کل بانک مرکزی – عنوان کرد که قسط ششم در شرف انتقال است.
در عین حال با وجود اینکه کارشناسان واریز نشدن این دارایی‌ها در زمان‌های تعیین شده را امری طبیعی می دانند اما تاخیر واریز قسط ششم نسبت به اقساط قبلی بیشتر بوده و یک ماه از سررسید آن گذشته است این در حالی است که طبق زمانبندی اعلام شده تا ۱۷ ژوئن یعنی موعد آزاد شدن قسط هفتم تنها چند روز دیگر باقی مانده است.
پیش از انصاری – سفیر ایران درهند – به ایسنا اعلام کرده بود که دولت هند پذیرفته تا سه قسط آخر ۴.۲ میلیارد دلار مربوط به توافق هسته ای ایران با ۱+۵ را به هر شکلی که مورد نظر ایران باشد در اختیار آن بگذارد که به نظر می‌رسد که این دو کشوردر مذاکرات درباره نحوه جابجایی آن به توافق رسیده اند.

گروه بازارپول :در آستانه سررسید قسط هفتم دارایی‌های بلوکه شده ایران خبری از واریز قسط ششم نیست

بنابر توافق هسته ای ۲۴ نوامبر بین ایران و گروه۱+۵ قرار بر این شد تا ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده حاصل از فروش نفت کشور طی هشت قسط و در شش ماه آزاد شود.
این گونه توافق شد که ۵۵۰ میلیون دلار در اول فوریه، ۴۵۰ میلیون دلار در اول مارس، ۵۵۰ میلیون دلار در هفت مارس، ۵۵۰ میلیون دلار در ۱۰ آوریل، ۴۵۰ میلیون دلار در ۱۵ آوریل، ۵۵۰ میلیون دلار در ۱۴ مه، ۵۵۰ میلیون دلار در ۱۷ ژوئن و ۵۵۰ میلیون دلار نیز در ۲۰ ژوئیه واریز شود.
بر این اساس معادل ۵۵۰ میلیون دلاردارایی های ایران نزد بانک مرکزی ژاپن از طریق نشنال بانک سوییس به فرانک سوییس تبدیل و در قالب قسط اول درسوم فوریه به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد.
قسط ۴۵۰ میلیون دلاری دوم نیز به ین ژاپن در سوم مارس ۲۰۱۴برابر با دوازدهم اسفند ماه ۱۳۹۲ آزاد و از طریق بانک مسقط منتقل و در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفت.
در ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۳ نیز بانک مرکزی اعلام کرد که تاکنون سه قسط از هشت قسط توافق ژنو به مبلغ یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار سررسید و دریافت شده به گونه ای که یک قسط به بانک سوییسی و دو قسط به بانک مسقط منتقل شده است.
همچنین در هشتم خردادماه سال جاری با مشخص شدن بانک و حساب مورد نظر ایران، مبلغ یک میلیارد دلار مربوط به اقساط چهارم و پنجم از پول های بلوکه شده به حساب بانک مرکزی نزد بانک مرکزی امارات متحده عربی واریز و قابل برداشت شد که در این حالت حدود ۲.۵ میلیون دلار از مجموع ۴.۲ میلیون دلار این دارایی ها در اختیار کشور قرار گرفت.
بنابراین در حالی که اقساط قبلی به دلیل طی مراحل قانونی اغلب با اندکی تاخیر آزاد و در اختیار بانک مرکزی کشورمان قرار گرفت اکنون با گذشت یک ماه از سررسید قسط ششم که قرار بود در ۱۴ می ۲۰۱۴ واریز شود هنوز خبری مبنی بر واریز منتشر نشده است.
این در حالی است که هفته گذشته سیف – رییس کل بانک مرکزی – عنوان کرد که قسط ششم در شرف انتقال است.
در عین حال با وجود اینکه کارشناسان واریز نشدن این دارایی‌ها در زمان‌های تعیین شده را امری طبیعی می دانند اما تاخیر واریز قسط ششم نسبت به اقساط قبلی بیشتر بوده و یک ماه از سررسید آن گذشته است این در حالی است که طبق زمانبندی اعلام شده تا ۱۷ ژوئن یعنی موعد آزاد شدن قسط هفتم تنها چند روز دیگر باقی مانده است.
پیش از انصاری – سفیر ایران درهند – به ایسنا اعلام کرده بود که دولت هند پذیرفته تا سه قسط آخر ۴.۲ میلیارد دلار مربوط به توافق هسته ای ایران با ۱+۵ را به هر شکلی که مورد نظر ایران باشد در اختیار آن بگذارد که به نظر می‌رسد که این دو کشوردر مذاکرات درباره نحوه جابجایی آن به توافق رسیده اند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2487