یک تحلیلگر سیاسی: دولت روحانی، سایه شوم جنگ را از ایران دور کرد

0
۳۰۲ بازدید

‘صادق ملکی’ کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: دکتر روحانی و تیم هسته ای در مذاکرات یکساله خود نه تنها توانستند سایه جنگ را از کشور دور کنند بلکه در ایامی که روح ایرانی دچار آسیب شده بود به ترمیم آن پرداخته و احساس عزت در روح و روان آنان را زنده کرده اند

ملکی بامداد در گفت و گو ایرنا در باره عملکرد ۱۷ ماهه دولت تدبیر و امید در زمینه مذاکرات هسته ای افزود: در این مدت، شاید دستاوردهای حاشیه مذاکرات هسته ای کمتر از متن آن نباشد. اثبات صلح طلبی ایرانیان و توجه و اعتراف به اینکه ایران یک واقعیت ژئوپلتیک چند قرنه تاریخی است که نمی توان آن را نادیده گرفت ، نه تنها به ارتقای جایگاه ژئوپلیتک ایران انجامیده بلکه کشورمان را از دایره تهدید خارج ساخته و به فرصتی برای کمک به صلح و تقویت مبارزه با تهدیدات برخاسته از افراط گرایی تبدیل کرده است.

وی با تاکید بر اینکه دغدغه روحانی، ظریف و تیم هسته ای، دغدغه ایران بزرگ و قدرتمند است، تصریح کرد: دستیابی ایران به تکنولوژی هسته ای به معنای دستیابی آن به یک توانمندی استراتژیک و بخش مهمی از ابزار مدیریت جهانی و در واقع، واردشدن به بازی بزرگان است و از همین منظر، باید واکنش قدرتهای جهانی را تفسیر کرد.

ملکی گفت: دولت یازدهم در کنار امیدی که به مردم ایران داده، توانسته است در عرصه بین المللی نیز با اعتماد به نفس متکی بر عقلانیت، راه تامین منافع ملی را از میان سنگلاخ ها یافته و در مذاکرات هسته ای با حفظ غرور ملی در پی تامین منافع کشور باشد.

وی یادآور شد: روند حاکم بر مذاکرات، سیاست داخلی ، شرایط بین المللی و منطقه ای حاکی از آن است که مذاکرات هسته ای دیر یا زود منجر به نتیجه و توافق خواهد شد.

گزیده ای از این گفت وگو را با صادق ملکی پیش رو دارید:

سوال:اهمیت موضوع هسته ای ایران در چیست که می تواند مذاکرات مربوط به آن در صدر اخبار جهان قرار بگیرد؟

جواب:نکته مهم در موضوع هسته ای ایران آن است که بدانیم دستیابی کشورمان به تکنولوژی هسته ای، دستیابی به توانمندی استراتژیک است و مخالفت امریکا و غرب از این درک ناشی می شود. در واقع، دستیابی ایران به تکنولوژی هسته ای ، دستیابی به بخش مهمی از ابزار مدیریت جهانی و به بازی بزرگان وارد شدن است. اضافه شدن قابلیت های ژئوپولتیک ، انرژی، منابع متنوع، نیروی متخص وجوان ، و اندیشه مبتنی بر استقلال عمل اهمیت این موضوع را دوچندان می نماید. قایل شدن به این جایگاه فارغ از قابلیت های یک کشور به پذیرش این جایگاه در نظام بین الملل دارد.

س:پذیرش ایران هسته ای از سوی غرب چقدر محتمل است؟

ج:پذیرش اصل غنی سازی توسط ۱+۵ و تاکید بر ادامه مذاکرات اگرچه راهی سخت است اما امیدوارکننده نشان می دهد. توجه داشته باشیم در گذشته سیاست های بکار گرفته شده توسط دو طرف نشان داد که با تحریم و سیاست انزوا و ادبیات متکی بر تقابل و واگرایی نه تنها نمی توان به هدفی رسید بلکه بر حجم مشکلات در شرایط بحرانی منطقه افزوده می شود.

پس از روی کار آمدن دولت روحانی و در چارچوب حرکت اعتدالی و تعاملی با جهان، ظریف و تیم هسته ای سعی داشته است با تغییر شیوه و زبان سیاست دستیابی به تکنولوژی هسته ای را که یک هدف ملی است، تحقق بخشد.

نگاهی به روند آخرین دور مذاکرات وین، آینده روشنی را برای ما ترسیم می کند. توجه به این نکته ضروری است که سیاستگذاریهای کشورها باید بر اساس واقعیت های مبتنی بر قابلیت ها تبیین شود. از این رو، نباید کشور را وارد منازعه و بحرانی کرد که نتیجه آن شکست است.

س: نقش دولت یازدهم در اتخاذ رویکرد منطقی در مذاکرات هسته ای و پیگیری سیاست برد – برد تا چه میزان بوده است ؟

ج : در دنیای امروز بعضا هدف درگیری های کوچک، ایجاد درگیریهای بزرگ است که نباید بسترساز آن شد. نگاهی به مناطق پیرامونی نشان می دهد صحنه امروز خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری آماده ورود به وضعیتی بغرنجتر است که نه تنها باید از آن گریخت بلکه باید سبب ساز صلح و آرامش شد.

دغدغه های ظریف و تیمش همچون تمام ایرانیان برای ایران بوده و هست. این دغدغه ها در بخش مهمی ناشی از ناکامیها بوده و نه تنها بر حافظه تاریخی بلکه بر روح و روان ایرانیان تاثیرگذار بوده است. در تاریخ معاصر جدایی بخش های مهمی از خاک ایران خاطره تلخ و همراه همیشگی ایرانیان است . بخش مهمی از این ناکامی و تجزیه ایران، حاصل بی تدبیری و حرکتی فراتر از قابلیتها بوده است.

روی کار آمدن دولت یازدهم در کنار امیدی که به مردم ایران داد، توانسته است در عرصه بین المللی نیز با اعتماد به نفس متکی بر عقلانیت، راه تامین منافع ملی را از میان سنگلاخ ها یافته و در مذاکرات هسته ای با حفظ غرور ملی در پی تامین منافع کشور باشد.

س: رویکرد تدبیر و امید چه نقشی در روند مذاکرات داشته است ؟

ج: عرصه سیاست، عرصه تدبیر و مدیریت جوامع و روابط بین الملل است. این عرصه پیچیده ترین حوزه عمل انسانی است. پیچیده بودن میدان عملیاتی این حوزه ایجاب می کند که کسانی که وارد این عرصه می شوند نه تنها از خصوصیاتی نظیر عقلانیت، هوش، ادب، متانت، عزت نفس و تواضع برخوردار باشند بلکه باید رفتاری را از خویش نشان دهند که نماینده بزرگی کشورشان باشد.

نگاهی به انعکاس اخبار مذاکرات در رسانه های جهانی و منطقه ای نشان می دهد که ظریف و تیمش با پشتیبانی نظام و مردم چقدر در این امر موفق بوده اند. در همین راستا، باید به ظریف و تیمش تبریک گفت . روحانی و تیم هسته ای در مذاکرات یکساله خود نه تنها توانستند سایه جنگ را از کشور دور کنند بلکه در ایامی که روح ایرانی دچار آسیب شده بود، به ترمیم آن پرداخته و احساس عزت در روح و روان آنان را زنده سازند.

س: مخالفت های داخلی و خارجی چه تاثیری بر این روند دارد و آیا می تواند خللی در آن ایجاد کند؟

ج: بخشی از مخالفان و بهانه جویان داخلی و خارجی که بحران و تحریم، منبعی برای منافع و ارتزاقشان است، هیچگاه ساکت نخواهند شد و در هر شرایط و موقعیتی بر ظریف و نتایج مذاکرات خرده خواهند گرفت، اما لازم است که این افراد فراموش نکنند که در پایان راه، داوری از آن مردم خواهد بود .

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7431