یک بیانیه بین‎المللی درباره کووید-۱۹

0
۸۵۹ بازدید

میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا

در نظم حقوق بینالملل کنونی، دست کم دو نهاد در تبیین مقررات و دستورات مربوط به پیشگیری از شیوع امراض واگیردار از طریق ناوبری هوایی دخالت دارند. یکی سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) است و دیگری سازمان جهانی بهداشت. به تازگی این دو نهاد تخصصی مشترکاً بیانیهای را در ارتباط با کووید-۱۹ (=COVID-19) صادر کردهاند که بدون هیچ مدخلی، ترجمهای از این بیانیه تقدیم خوانندگان فاضل میشود:

 بیانیه مشترک درباره کووید-۱۹

در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹، بروز یک پنومونی (ذات الریه یا عفونت ریه) با علت ناشناخته در شهر ووهان، استان هوبئی جمهوری خلق چین گزارش گردید. مقامات چینی در ۹ ژانویه ۲۰۲۰ گزارش دادند که سبب این پنومونی ویروسی ابتدائاً همانند یک کرونا ویروس جدید تشخیص داده شده که نوع آن با هر کرونا ویروس انسانی دیگری که تاکنون کشف شده، متفاوت است. بیماری مذکور متعاقباً «کووید-۱۹» نامگذاری گردیده است.

پس از مشورت ارائه شده از طرف کمیته اضطراری که در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ بر اساس مقررات بینالمللی بهداشت (۲۰۰۵) تشکیل گردید، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، به طور رسمی ایجاد یک «وضعیت اضطراری بهداشتی عمومی با اهمیت بینالمللی» را در اثر همهگیری کووید-۱۹ اعلام داشت و مجموعهای از توصیهنامههای موقت را صادر نمود.

سازمان جهانی بهداشت برای درک و شناسایی این ویروس جدید، پیگیری شیوع و قدرت واگیری (بیماریزایی) آن و ارائه مشورت به کشورها و جامعه جهانی در خصوص اقداماتی برای حفظ سلامت و پیشگیری از شیوع این اتفاق ناخوشایند، به شکل تنگاتنگی با کارشناسان جهانی، دولتها و همیاران در حال کار و فعالیت است.

سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) به منظور تاکید بر نقش ایکائو در ارائه اطلاعات مرتبط با هوانوردی در مورد کووید-۱۹ و خدمترسانی (به عنوان یک تسهیلگر کلیدی برای دولتها و سازمانهای عضو برنامه کاپسکا) در جهت اجرای همکاری و هماهنگی موثر با تمامی ذینفعان، دو آگهی رسمی الکترونیکی و یک نامه دولتی صادر کرده است. همچنین ایکائو به منظور ارائه راهنمایی به مقامات هواپیمایی، خطوط هواپیمایی و فرودگاهها درباره اقدامات مناسبی که هدف از آن اقدامات حفظ بهداشت مسافران و کاهش خطر انتقال بیماری است، با دولتها و شرکای صنعتی همچون انجمن بینالمللی حمل و نقل هوایی (یاتا) و شورای بینالمللی فرودگاهها در حال کار و فعالیت است.

ایکائو و سازمان جهانی بهداشت به تمامی ذینفعان، اهمیت مقررات و ارشادات موجود، به ویژه استانداردهای مربوطه مندرج در ضمائم (انکسهای) مختلف کنوانسیون هواپیمایی کشوری بینالمللی و مقررات بینالمللی بهداشت (۲۰۰۵) را یادآوری میکنند. گذشته از این، تعاون میان بخشی در سطح ملی نیز اهمیت دارد و در این باب، به دولتها یادآوری می گردد تا میان مقامات هوانوردی و بهداشتی هماهنگی برقرار نمایند و «کمیتههای ملی تسهیل» را مستقر سازند، کمیتههایی که خود تمامی گروههای مربوطه را مطابق با رهنمودهای ایکائو تشکیل میدهند.

سازمان جهانی بهداشت کشورها را به منظور دایر کردن اقدامات سلامت عمومی که متناسب با خطرات سلامت عمومی و سازگار با مقررات بینالمللی بهداشت باشد، مورد مشاوره قرار داده است. همچنین سازمان جهانی بهداشت بر اهمیت آگاهی مسافران در پیشگیری از انتقال کووید-۱۹ تاکید داشته است.

با اتکا بر تجارب گذشتهی منتج از همهگیری (شیوع) بیماریهای مسری، سازمان جهانی بهداشت، ایکائو و سازمانهای صنعتی هواپیمایی، به منظور حمایت از دولتها، مسافران و صنعت هوانوردی در راستای کاهش خطرات، رهنمودها، مجموعه ابزارها و برنامههای واکنشی جامعی را طراحی و ایجاد کردهاند.

تعاون و هماهنگی بینالمللی سختی میان دولتها و سایر آژانسها و نیز میان بخشهای عمومی و خصوصی، در جریان است و باید آنچنان که در گذر زمان مورد نیاز است، تقویت گردد.

 دکتر فانگ لیو، دبیر کل سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری

دکتر تدروس ادهانوم قبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت

تعلیق

«کاپسکا» (=CAPSCA) یا «قرارداد تعاونی (مشترک) مربوط به پیشگیری و مدیریت رویدادهای بهداشت عمومی در هوانوردی کشوری»، توافقی جهانی و همکارانه است که در سال ۲۰۰۶ میان چندین سازمان بینالمللی، شامل ایکائو، سازمان جهانی بهداشت، سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، انجمن بینالمللی حمل و نقل هوایی (یاتا) و شورای بینالمللی فرودگاهها تاسیس گردید. از جمله اهداف این برنامه، کمک به دولتها برای رعایت استانداردها و رویههای پیشنهادی مرتبط ایکائو (ضمائم یا انکسهای ۶، ۹، ۱۱ و ۱۴) و آیینهای این سازمان، رعایت مقررات بینالمللی بهداشت (۲۰۰۵) و اجرای رهنمودهای ایکائو، سازمان جهانی بهداشت، شورای بینالمللی فرودگاهها و همچنین یاتا است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=105436