کد خبر: 4327
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۳

یکسان سازی نرخ ارز فعلا منتفی است

یکسان سازی نرخ ارز فعلا منتفی است

گروه بازارپول :قائم مقام بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ رشد اقتصادی امسال قطعا مثبت خواهد شد، گفت: اگر برویم به سمت یکسان سازی نرخ ارز ولی دوباره شروع به نوسان کند، بهتر است که چنین نرخی را فعلا اتخاذ نکنیم. برهمین اساس، دنبال نرخ ارزی هستیم که در کنار واحد بودن ثبات هم داشته باشد و نقش مداخله گری و هدایت هم برای بانک مرکزی لحاظ می شود

اکبر کمیجانی در جمع خبرنگاران درباره سیاست دولت برای یکسان سازی نرخ ارز گفت: شرایط درآمدهای نفتی ما و شرایط روابط خارجی کشور بر اقتصاد کشور اثرگذار است و اگر هم اعلام کنیم نرخ ها یکسان شده ولی الزامات برآورده نشود ماندگاری ندارد و در واقع هر نوع ناپایداری، اطمینان و آرامش فعلی را دستخوش تغییر قرار خواهد داد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تمام تلاش ما برای ایجاد ثبات بیشتر و حفظ موفقیت ها و دستاوردهای فعلی است، افزود: برای یکسان سازی نرخ ارز مصمم هستیم، این از اهداف میان مدت بانک مرکزی است و پس از فراهم شدن الزامات، عملیاتی خواهد شد.
وی گفت: هدف از شناورسازی نرخ سود در بسته خروج از رکود تغییر روزانه این نرخ نیست و بانک مرکزی حق مداخله در بازار ارز دارد ولی هدف این است که مداخله و هدایت به گونه ای باشد که نرخ ارز واحد جریان پیدا کند.
کمیجانی در مورد رکود گفت: ما در دو سال اخیر با وضعیت نسبتا شدید رکود اقتصادی روبرو بودیم و نرخ رشد منفی از پایان 90 به اینطرف، اقتصاد برای مدت دو سال و اندی با رکود مواجه بوده است و معمولا دیگر هرچقدر اعداد رکود و رشد اقتصادی منفی بیشتر و طولانی باشد نشان از عمق رکود دارد، اما خوشبختانه شاخص های اقتصادی در حال بررسی است و به زودی شاخص های مربوط به سه ماهه چهارم سال 92 نهایی می شود.
قائم مقام بانک مرکزی در مورد برنامه بانک مرکزی برای نزدیک کردن نرخ ارز آزاد به نرخ مبادله ای گفت: نرخ‌های متعدد باید نزدیک شوند. در عین حال ما تابع بازار هستیم و آن بنیان های اقتصادی که تعیین کننده مسیر و جایگاه اصلی نرخ ارز هست. شرایط اقتصاد کلان، تراز پرداخت های کشور، شرایط تورم، مساله رشد اقتصادی، بهره وری و ... عواملی هستند که در تعیین منزلگاه واقعی نرخ ارز تاثیرگذار هستند. ما بیشتر براساس برآیند بازار تصمیم خواهیم گرفت.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: هیچ کشوری نمی توانید پیدا کنید که وقتی نرخ ارز یکسان می شود کاملا به سمت بازار رها می شود. بانک مرکزی حق مداخله دارد ولی هدف این است که مداخله و هدایت به گونه ای صورت گیرد که نرخ ارز واحد، جریان پیدا کرده و وضعیت باثباتی را ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی شرایط برای رفتن به سمت نرخ ارز واحد حرکت کرد، باید در آن محدوده قابل قبولی و در یک کریدور قابل قبولی ایجاد ثبات شود. اگر برویم به سمت یکسان سازی نرخ ارز ولی دوباره شروع به نوسان کند، بهتر است که چنین نرخی را فعلا اتخاذ نکنیم. دنبال نرخ ارزی هستیم که در کنار واحد بودن ثبات هم داشته باشد، لذا نقش مداخله گری و هدایت برای بانک مرکزی لحاظ می شود. این مداخله گری و هدایت براساس شرایط اقتصاد کلان و بنیان های اقتصاد کلان خواهد بود.
کمیجانی در پاسخ به این سئوال که بانک مرکزی با لیزینگ مسکن موافق است، گفت: این لیزینگ مانند لیزینگ های دیگر مطرح شده و فعالیت لیزینگ ها در همان قالب نرخ عقود مبادله ای یعنی 22 درصد، خواهد بود.