کد خبر: 60200
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

یادداشت های غیر رسمی(۷۵):کمک به کلید بنفش

یادداشت های غیر رسمی(۷۵):کمک به کلید بنفش

غلامرضا رحیمی

کارشناس مدیریت پروژه

فرایند انتخاب بعنوان یکی از مهمترین متغیرهای بازاریابی است تجاری ، فرایندی پیچیده بوده که تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله توان مالی و فرهنگ مشتری است. مشتری با توجه به اهمیت  کالا و متناسب با آن در انتخاب دقت می کند. مثلا طبیعی است که چون یکبار در زندگیش می تواند خانه بخرد ، توجه بسیار بیشتری بر صحت خرید خود کرده و از همه از جمله نزدیکان و آشنایان مشاوره بگیرد که اشتباه در اینجا گران تمام می شود. انتخاب سیاسی اما قصه خود را دارد.رای بعنوان نمود انتخاب سیاسی همیشه می تواند تبعات بلند مدت داشته باشد،برای رفع شک نیازی نیست که به تاریخ نسبتا بلند مدت کشور در باره حق انتخاب مراجعه نماییم ،کافیست به همین چند سال پیش و انتخاب صورت گرفته براساس سیاست توزیع بی حساب و کتاب درآمد ملی در میان آحاد ملت نگاه کنیم.منتخبی که به هر نوع پیچیدگی مشکوک بود و دایم به دنبال مافیا می گشت و آخر سر به بهانه همه فهم کردن موضوعات مهم و پیچیده ای همچون برنامه و بودجه سالیانه کشور همه را کنار گذاشت و به چرتکه  خود و فهم مشاوران اش بسنده کرد . تفکری که فکر میکرد راه حل مشکلات کشور انزوا است.اما رای دهنده در میان این همه شعار چگونه مسیر و شعار مطلوب خود را بیابد.رای یا بقولی عقل جمعی چگونه در انتخاب خود از اشتباه  پرهیز می کند.چگونه می توان از یک اشتباه بزرگ دیگر پرهیز کرد؟در جستجوی پاسخ، تجربیاتی که به سختی بدست آمده می تواند مهمترین کلید باشد.از گذشته میتوان درس گرفت ،مثلا میتوان از شعارهایی که حل سریع مشکلات عمیق کشور مثل بیکاری و رکود را در انزوا جستجو می کنند، میشود دوری کرد که این اولین بار نیست که چنین سرابی  در زمان انتخابات ترسیم می شود.از سویی دیگرگره های پیچیده هم معمولا یکباره باز نمیشوند و معمولا یک گره هست که باید اول حل شود.شناخت این گره و توجه به شعاری که متمرکز بر این گره هست کلید دیگر است. اقتصاد امری اجتماعی است و نمیتوان در انزوا انتظار حل همه مشکلات را داشت. به شهادت گشایش نسبی پروژه ها آنهم در سایه برجام،باید پذیرفت که کلید بنفش هنوز کارکرد داشته و باید کمکش کرد.