گزارش ‏‎۳‎‏ ماهه باغمیشه

0
۲۱۵ بازدید

شرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه سود هر سهم سال مالی منتهی به ‏۹۳‏/‏۶‏/‏۳۱‏ را ‏۵۴۷‏ ریال پیش بینی کرد که طی ‏۳‏ ماه نخست سال مالی مذکور ‏۱۹‏ ریال معادل ‏۳%‏ این سود را محقق ساخته است.

سود تقسیمی پیشنهادی هیات مدیره ‏۱۰%‏ سود خالص است . درآمد فروش پیش بینی شده نسبت به سال مالی قبل با ۲۲‏%‏ رشد در نظر گرفته شده و طی ۳ ماهه مذکور ۶‏%‏ آن محقق شده است . که عمدتا ناشی از پروژه ی اطلس واقع در تبریز است. درصد پوشش در ۳ ماهه سال قبل نیز ۶‏%‏ بوده است.شرکت پیش بینی می کند که طی سال مالی مذکور پروژه های خود را با حاشیه سود ناخالص ۵۷‏%‏ به فروش برساند. حاشیه سود ناخالص سال مالی قبل ۷۱‏%‏ و ۳ ماهه مذکور ۶۱‏%بوده است. واحد های فروش رفته از پروژه ی اطلس با حاشیه سود ناخالص ۶۸‏%‏ به فروش رفته است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9382