گزارش ۱۰۰ روزه وزارت کار در حوزه بهزیستی

0
۱۶۵ بازدید

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی عملکرد ۱۰۰ روزه سازمان بهزیستی را در دولت سیزدهم تشریح کرد که پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی نیازمندان به ۶هزار و ۷۶۹ نفر و پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی معلولان به ۱۹ هزار و ۵۲۵ نفر از جمله این اقدامات است.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، ارائه خدمات مالی خرد به ۱۰۰ نفر، پرداخت سرمایه کار و آماده‌سازی شغلی زنان سرپرست خانوار به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر، کمک به تقویت و توسعه گروه‌های همیار زنان به ۵۰ نفر، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی نیازمندان به ۶ هزار و ۷۶۹ نفر، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی معلولان به ۱۹ هزار و ۵۲۵ نفر، پرداخت هزینه ارتقای کارایی معلولان به یک‌هزار و ۹۱۹ نفر، آموزش آماده‌سازی شغلی برای ارائه خدمات توان‌بخشی به ۷۰۹ نفر، کمک به تامین مسکن یک‌هزار و ۹۰۰ واحد برای نیازمندان و معلولان، کمک به تامین ودیعه مسکن زنان برای یک‌هزار و ۲۵۰ نفر سرپرست خانوار و کمک به امور رفاهی و تکریم ۴۵۵ هزار نفر از سالمندان از جمله اقدامات این سازمان به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، ۱۶ مورد راهبری و دیده بانی برنامه‌ها و دستگاه‌های حوزه سالمندی، کمک به بهبود تغذیه ۲ هزار کودک مبتلا به بیماری‌های متابولیک، کمک به تغذیه یک‌هزار مادر باردار و شیرده نیازمند، پرداخت کمک هزینه کودکان به ۲۸ هزار و ۲۰۰خانواده دارای فرزند چند قلو، پرداخت شهریه به ۲۴ هزار دانشجوی تحت پوشش، حمایت از ۸۰ هزار نفر از دانش‌آموزان خانواده‌های تحت پوشش، ارتقای توانمندی و ترخیص ۲۰۰ نفر از فرزندان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی، کمک به نگهداری ۱۸ هزار و ۷۰۰ کودک و نوجوان، کمک هزینه پوشاک به ۱۰ هزار نفر از فرزندان تحت سرپرستی این سازمان، پرداخت کمک هزینه روزانه به ۱۰ هزار نفر از فرزندان تحت سرپرستی، هزینه درمان و نگهداری به ۲هزار و ۵۰۰ نفر از کودکان مجهول‌الهویه، ارائه خدمات توانبخشی و درمان اختلالات دهانی بلع و تغذیه به ۲ هزار نفر، ارائه خدمات توان پزشکی به سه‌هزار و ۷۵۰ نفر از معلولان، پرداخت کمک هزینه به ۹۰ هزار نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان معلول نیازمند، تامین حق پرستاری معلولان ضایعه نخاعی به ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر، تامین وسایل بهداشتی به ۲۳ هزار و ۱۲۵ نفر از معلولان، تامین وسایل توانبخشی ۱۰ هزار نفر از معلولان و تامین وسایل کمکی و اندام‌های مصنوعی برای چهار هزار و ۶۲۵ نفر از معلولان نیازمند را می‌توان از جمله دیگر اقدامات این سازمان نام برد.

بر اساس این گزارش، مناسب سازی محیط زندگی و وسایل نقلیه چهار هزار و ۴۰۰ نفر از معلولان، کمک به ایاب و ذهاب ۲۰ هزار و ۳۱۳ نفر معلول، کمک به توانبخشی و آموزش ۱۶ هزار و ۸۸۶ نفر از معلولان در مراکز غیردولتی روزانه، کمک به مراقبت، نگهداری و توانبخشی ۳۳ هزار و ۶۰ نفر از معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در خانواده، کمک به مراقبت، نگهداری و توانبخشی به ۱۳ هزار و ۴۱۴ نفر از معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در مراکز غیر دولتی، کمک به ۶۲۵ کودک ناشنوا برای کاشت حلزون، ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه شهری به ۶۰ هزار نفر، ارائه خدمات توانبخشی به ۱۹۷ بیمار روانی مزمن، ارتقاء و گسترش ورزش درمانی یک‌هزار معلول، غربالگری نابینایی ۲۰۰ هزار کودک، غربالگری ناشنوایی ۲۲۵ هزار کودک، حمایت از خدمات مشاوره ژنتیک برای ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر، شناسایی اختلالات ژنتیکی در هشت‌هزار و ۵۰۰ خانواده دارای معلول تحت پوشش، کمک به تامین جهیزیه یک‌هزار و ۵۵۷مددجو، تامین لوازم ضروری ۵۰۰ خانوار مددجو، پرداخت حق بیمه پایه بازنشستگی برای ۵۰ هزار زن سرپرست خانوار روستایی، حق بیمه پایه بازنشستگی زنان ۴۹ هزار و ۵۰۰ سرپرست خانوار شهری، مداخلات تخصصصی مددکاری اجتماعی برای ۱۰۰ هزار پرونده، مراقبت تخصصی از خانواده‌های تحت پوشش با اولویت زنان مطلقه تحت پوشش برای یک‌هزار خانواده، کمک به سلامت جسمی و روانی ۵۰۰ زن نیازمند، پرداخت مستمری به ۳۴۰ هزار خانواده تحت پوشش توسط حوزه توانبخشی به گروه های هدف از مهمترین اقدامات است.

همچنین پرداخت مستمری به ۲۴۹ هزار خانواده تحت پوشش توسط حوزه اجتماعی به گروه های هدف، تامین حق پرستاری ۱۰ هزار و ۸۰۰ معلول ضایعه نخاعی، کمک به توانبخشی و آموزش روزانه ۲۹ هزار و ۱۱۴ معلول در مراکز غیردولتی، کمک به مراقبت ،نگهداری و توانبخشی معلولان و بیماران روانی مزمن در خانواده به ۲۳ هزار و ۹۴۰ نفر، کمک به مراقبت ،نگهداری و توانبخشی ۲۹ هزار و ۲۵۶ معلول و بیمار روانی مزمن در مراکز غیر دولتی، تامین وسایل توانبخشی ۸ هزار و ۱۲۵ معلول، کمک به درمان، بازتوانی و کاهش آسیب ۱۲ هزار و ۹۷۱ معتاد، را می توان از دیگر اقدامات قابل این سازمان است.

طبق این گزارش، کمک به ۹۸ هزار و ۹۷۵ نفر از معتادان بهبود یافته تحت پوشش برنامه‌های توانمندسازی و آموزشی، کمک به ۶ هزار نفر از افراد تحت پوشش برنامه های پیشگیری و کنترل ایدز، کمک به سه میلیون و ۵۲۵ هزار و ۲۸۸ نفر از افراد تحت پوشش خدمات پشیگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان ها، پرداخت کمک هزینه ارتقاء گروه های همیار و پایگاه های سلامت به ۴۷۰ گروه از دیگر اقدامات این سازمان در طول سه ماه گذشته است.

طبق این گزارش، تعداد دانش آموزان تحت پوشش برنامه های سلامت اجتماعی (مانا) ۷۵۵گروه، افراد تحت پوشش خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی (با سه ریز فعالیت همیار مادر و کودک، پیشگیری از خودکشی و ارتقاء سلامت جنسی) شامل ۳۰ هزار و ۱۵ نفر در این سازمان است و ساماندهی کودکان خیابانی برای یک‌هزار و ۹۱۴ نفر، نگهداری از ۲ هزار نفر از کودکان کار، کمک و حمایت از ۷۸ فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی، کمک و حمایت از ۱۵۷ دختر در معرض آسیب واقع در خانه‌های سلامت، حمایت روانی اجتماعی از ۴۲۰ دختر و خانواده (ندای مهر)، حمایت و بازپروری ۶۰۰ نفر از دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی، حمایت و بازپروری از ۹۰ نفر دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی (راه نوین)، حمایت از یک‌هزار و ۲۵ نفر از زنان در معرض خشونت واقع در خانه‌های امن و اجرای برنامه اورژانس اجتماعی برای ۴۹۰ هزار نفر (تعداد پیش بینی شده در چهار فعالیت برنامه اورژانس اجتماعی)، از دیگر اقدامات و برنامه های این سازمان قلمداد می‌شود.

بر اساس این گزارش، اکنون ۷۷ هزار و ۴۰۹ نفر تحت پوشش برنامه های آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در این سازمان هستند و کمک هزینه مشاوره و راهنمایی به ۲۸ هزار و ۸۴۱ نفر پرداخت شده است.

برپایه این گزارش، ارائه خدمات مشاوره و فوریت های اجتماعی به ۳۶هزار و ۳۷۲ نفر، ارائه کمک هزینه مددکاری اجتماعی به ۳۱ هزار و ۹۴۳ نفر در مراقبت از خانواده های در معرض طلاق، تدوین ضوابط فوریت های اجتماعی و مشاوره غیر حضوری به ۳۹۴ هزار نفر از جمله دیگر اقدامات این سازمان است.

هم اکنون ۲ هزار و ۸۶۷ نفر تحت پوشش برنامه های آگاه سازی و آموزش مهارت های زندگی قرار دارند و کمک هزینه مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده به ۲۰ هزار نفر پرداخت شده است.

ارائه خدمات توانبخشی به ۹۹ سالمند، راهبری و نظارت بر مناسب سازی سه هزار و ۲۴۰ مکان عمومی و دولتی، ارائه خدمات مالی خرد به یک‌هزار فرد دارای معلولیت، کمک هزینه درمان و توانبخشی به ۲ هزار نفر دارای بیماری های متابولیک، پرداخت شهریه به ۱۳ هزار دانشجوی دارای معلولیت، پرداخت کمک هزینه تشویقی به یک‌هزار و ۵۰۰ دانشجوی دارای معلولیت دانشگاه های دولتی، ارتقای توانمندی پنج‌هزار و ۴۰۰ فرد دارای معلولیت و سالمند، تشخیص نوع و شدت معلولیت و سنجش سطح توانمندی ۳۵ هزار نفر، ارائه کمک هزینه درمان و نگهداری ۱۴ هزار و ۵۴۶ نفر از معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن مجهول‌الهویه، پرداخت مستمری به ۴۶۵ هزار خانواده تحت پوشش از سوی حوزه توانبخشی، تأمین وسایل بهداشتی ۱۰ هزار و ۴۶۱ معلول، پرداخت کمک هزینه بهبود تغذیه روزانه به ۲۱ هزار و ۶۶۶ کودک معلول، کمک به ۷۹ هزار نفر از معلولان تحت پوشش برنامه های هنر درمانی، کمک هزینه به چهار هزار و ۵۸ کارگاه تولیدی به‌کار گیرنده افراد دارای معلولیت و آگاه‌سازی پیشگیری از معلولیت ها برای ۳۰ هزار نفر از معلولان تحت پوشش این سازمان ازدیگر اقدامات این سازمان محسوب می‌شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=163868