کد خبر: 12428
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

گزارش های علمی درباره سد سازی به سخره گرفته شده است

گزارش های علمی درباره سد سازی به سخره گرفته شده است

وزیرنیرو: ۱۱۹سد جدید درحال احداث است

گروه امورزیربنایی: روزسه شنبه درحالی نشست تخصصی اثرات اجتماعی چالش های زیست محیطی در وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی برگزار شد که سخنرانان این نشست صراحتا از ادامه روند سد سازی در کشور انتقاد کردند.

محمد فاضل، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک رئیس جمهور، یکی از سخنرانان این همایش بود که در بخشی از سخنانش با بیان آنکه ۵۰ سال پیش بروز بحران آب درآینده درایران پیش بینی شده بود، گفت: از آنجا که بسیاری از واقعیات زیست محیطی کشور تاریخی هستند، برپایه این جمله معروف باید یادمان باشد که ممکن است ما تاریخ را فراموش کنیم اما تاریخ ما را فراموش نمی کند.

فاضل یادآور شد: بنابراین وقتی درگذشته سدهایی در کشور ساخته شد و اکنون نیز ساخت تعداد زیادی سد در دست مطالعه است، گزارش های علمی به سخره گرفته شده و می شوند، امروز نیز با مشکلات زیست محیطی فراوانی روبرو می شویم.

با این حال اما درهمین روز، وزیر نیرو که درآیین بهره‌برداری از سد "بار" نیشابور به خراسان سفر کرده بود با بیان اینکه بیش از ۱۴سال است که خشکسالی مستمر بر کشور مستولی شده است اظهارداشت: با تغییر اقلیم نیز مواجهیم که در این وضعیت نیاز کشور به آب رو به افزایش است؛ چیت چیان اضافه کرد: به منظور تامین آب طی سه دهه گذشته دولت و وزارت نیرو برنامه بسیار گسترده و موثری را به اجرا گذاشته به طوری که هم اکنون بیش از ۱۴۰سد بزرگ در کشور در حال بهره برداری است و ۱۱۹سد دیگر نیز در حال ساخت است.

وزیر نیرو همچنین گفت: امروز مسئله آب از جهات مختلف برای ایران بسیار حساس و مهم است زیرا ماهیت و شرایط کشور ما خشک و نیمه خشک است.

البته در نشست تخصصی اثرات اجتماعی چالش های زیست محیطی فرآیندهای بحران زا که شامل ناپایداری منابع آبی، خاک، آلودگی هوا نیز بررسی شد که معاون مرکز تحقیقات استراتژیک رئیس جمهور به تهدید امنیت غذایی که به دنبال گران شدن محصولات غذایی در پی از بین رفتن محصولات کشاورزی پیش آمده اشاره کرد و افزود: تخریب های زیست محیطی درحیطه امنیت غذایی چندین مورد بحرانی را پدید می آورند.فاضلی ازفعالان نهادهای مدنی خواست تا در این حوزه بیشتر سخن بگویند و راه حل های متفاوت خود را اعلام کنند.

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دراین نشست گفت: تخریب محیط زیست تاثیر روشنی درگسترش فقر در کشور دارد لذا باید نگران افزایش فقر به دنبال تخریب محیط زیست باشیم، این در حالی است که معاونت رفاه اجتماعی به دنبال کنترل فقر در کشور است.