گزارش جهان اقتصاد از مراسم رونمایی کتاب تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران؛کلید نواقص بازار اقتصادی در سیاست است

0
۶۳۱ بازدید

مراسم رونمایی از کتاب تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران که به قلم فرشادمومنی و سعید نائب نوشته شده است باحضور دکتر علی رضا قلی و سیدعلی آذربادگان برگزار شد.

رویا ایلکا

بخش سوم

مراسم رونمایی از کتاب تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران که به قلم فرشادمومنی و سعید نائب نوشته شده است باحضور دکتر علی رضا قلی و سیدعلی آذربادگان برگزار شد.

در بخش قبلی گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بخش عظیمی از تولید ایران مونتاژ مبتنی بر رانت دانست وافزود:حتی در امسال که سال تولید است یک روشنگری در مورد مفهوم تولید نمی بینیدلذا زیربنایی ترین کار این است که ما تکلیفمان را در مورد مفهوم تولید روشن کنیم.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،علی رضا قلی با بیان اینکه ما ناچاریم برای حل مشکل فعلی تکنولوژی و تولید تاریخ را مرور کنیم، گفت: تکنولوژی دارای تاریخی دوگانه است و به دوبخش تقسیم می شود.

وی ادامه داد:بخش اول تکنولوژی است که با تجربه برای انسان حاصل شده و هیچ ربطی به محاسبات علوم پایه ندارد و یک تکنولوژی هم سوار بر علوم پایه است که به کمک بشر آمده اند.

رضاقلی تصریح کرد: تکنولوژی مبتنی بر تجربه مثل قنات،اختراع چرخ و رکاب برای اسب که آن زمان با تکنولوژی بسیار پیچیده ای بودند.

وی ادامه داد: تجربه علوم جدید در اروپا اتفاق افتاد و به کشورهای دیگر رفت و برخی کشورها آن را بومی کردند اما دیگر کشورها نتوانستند.

رضاقلی با بیان اینکه در ایران فرهنگ انطباقی رایج بوده و افراد خودرا با محیط و امکانات آن منطبق می کردند،گفت: اما تجربه علوم جدید در اروپا زمانی اتفاق افتاد که دراروپا این فرهنگ تسخیری غلبه کرد.

بر حسب ادبیات موجود درایران عمدتا صورت مسأله اقتصادی را پاک کردند،گفت: اگر صورت مسأله پاک شده باشد به دنبال تسخیر طبیعت و تکنولوژی نمی روید.

رضاقلی افزود: علم و تکنولوژی پیش فرض های معرفتی مثل فلسفه و غیر معرفتی مثل بسترهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد و اگرعلم پیش فرض های معرفتی نداشته باشد نمی تواند رشد کند.

رضا قلی با تأکید بر اینکه کلید نواقص بازار اقتصادی در سیاست است، گفت: تا بازار سیاسی باز نشود امکان ندارد اقتصاد باز شود زیرا بازار سیاسی اقتصاد را زمین می زند و تا امنیت و امید به آینده وجود نداشته باشد و نتوان برنامه ریزی را تثبیت کرد، حل نمی شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=60700