گزارش تفحص از خودروسازی بیانگر امکان کاهش قیمت به زیر قیمت‌های قبلی است

0
۵۰۵ بازدید

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون صنایع با افزایش قیمت خودور مخالف است و بر اساس اطلاعاتی که از تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی بدست آورده است معتقد است قیمت خودرو می تواند از قیمت پیشین خود هم پایین تر بیاید.‏

رضا رحمانی در گفتگو با مهر از جلسه کمیسیون صنایع با صنعت گران و وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: کمیسیون صنایع افزایش قیمت خودرو با مصوبه شوای رقابت را تایید نکرد.‏
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:وزیر صنعت در جلسه ای در کمیسیون اعلام کرد که قیمت های جدید خودرو  را ندیده است، بنابر این مقرر شد در جلسه ای با حضور وزیر صنعت ، رئیس شورای رقابت و مدیران صنعت خودرو سازی علل افزایش قیمت خودرو در کمیسیون صنایع بررسی شود.‏
رئیس کمیسیون صنایع تاکید کرد: کمیسیون صنایع بر اساس اطلاعاتی که از تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی بدست آورده است معتقد است قیمت خودرو می تواند از قیمت پیشین خود هم پایین تر بیاید.‏
وی اظهار داشت: دولت باید در راستای کاهش قیمت خودرو تلاش کند بای توجه به اینکه رئیس جمهور هم  با افزایش قیمت خودرو مخالف است باید این قیمت ها کاهش یابد. این قدر که دوستان برای افزایش قیمت خودرو تلاش دارند ای کاش این تلاش را مصروف افزایش کیفیت و تنوع خودرو کنند.‏
رحمانی گفت: از عجایب روزگار است که پس از آن که رئیس جمهور در روز صنعت اعلام کرد که با افزایش قیمت خودرو مخالف است مصوبه شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو ابلاغ شد.‏

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون صنایع با افزایش قیمت خودور مخالف است و بر اساس اطلاعاتی که از تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی بدست آورده است معتقد است قیمت خودرو می تواند از قیمت پیشین خود هم پایین تر بیاید.‏

رضا رحمانی در گفتگو با مهر از جلسه کمیسیون صنایع با صنعت گران و وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: کمیسیون صنایع افزایش قیمت خودرو با مصوبه شوای رقابت را تایید نکرد.‏
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:وزیر صنعت در جلسه ای در کمیسیون اعلام کرد که قیمت های جدید خودرو  را ندیده است، بنابر این مقرر شد در جلسه ای با حضور وزیر صنعت ، رئیس شورای رقابت و مدیران صنعت خودرو سازی علل افزایش قیمت خودرو در کمیسیون صنایع بررسی شود.‏
رئیس کمیسیون صنایع تاکید کرد: کمیسیون صنایع بر اساس اطلاعاتی که از تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی بدست آورده است معتقد است قیمت خودرو می تواند از قیمت پیشین خود هم پایین تر بیاید.‏
وی اظهار داشت: دولت باید در راستای کاهش قیمت خودرو تلاش کند بای توجه به اینکه رئیس جمهور هم  با افزایش قیمت خودرو مخالف است باید این قیمت ها کاهش یابد. این قدر که دوستان برای افزایش قیمت خودرو تلاش دارند ای کاش این تلاش را مصروف افزایش کیفیت و تنوع خودرو کنند.‏
رحمانی گفت: از عجایب روزگار است که پس از آن که رئیس جمهور در روز صنعت اعلام کرد که با افزایش قیمت خودرو مخالف است مصوبه شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو ابلاغ شد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3490