گردش پول در سیستم اقتصاد کشور کافی نیست

0
۲۱۲ بازدید

مشاور ارشد رئیس جمهور در جشن امتنان از کارآفرینان برتر مازندران :بخش عمده این بدهی مربوط به اوراق مشارکت است که این دولت این اوراق را نگرفته ولی سررسید آن در زمان دولت فعلی است. ۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح مسکن مهر پول گرفتند که خیلی زمان می برد تا این پول برگردد.

مشاور ارشد رئیس جمهور در جشن امتنان از کارآفرینان برتر مازندران افزود: دولت به سیستم بانکی بدهکار است و بخش عمده این بدهی مربوط به اوراق مشارکت است که این دولت این اوراق را نگرفته، ولی سررسید آن در زمان دولت فعلی است .

اکبر ترکان با بیان اینکه تسهیلاتی که به اقتصاد داده می شود برای چرخش آن کافی نیست، گفت: گردش پول در سیستم اقتصاد کشور کافی نبوده و پول در نقاطی حبس شده است.

ترکان با بیان اینکه دولت به سیستم بانکی بدهکار است، افزود: بخش عمده این بدهی مربوط به اوراق مشارکت است که این دولت این اوراق را نگرفته ولی سررسید آن در زمان دولت فعلی است. ۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح مسکن مهر پول گرفتند که خیلی زمان می برد تا این پول برگردد.

مشاور ارشد رئیس جمهوری با بیان اینکه عده ای از وام گیرندگان وام را گرفته ودر صنعت به کار نبرده اند، گفت: باید کسانی که وام را گرفته اند و در صنعت به کار نبرده اند، پیدا شوند و ازسوی دستگاه قضایی پیگیری شود.

اکبر ترکان ادامه داد: بخش ناسالم بانک ها باید مورد شناسایی و پیگیری قرار بگیرد تا بخش سالم وخدمتگذار آن آسیب نبیند.

مشاور ارشد رئیس جمهوری در این مراسم گفت: کار آفرینان در صحنه واقعی اقتصاد هستند و آن چه که آن ها منتقل می کنند برای ما آموزنده است.

وی تصریح کرد: سهم کل تسهیلات بانکی نسبت به تولید ناخالص در کشورهای دنیا بین۶۰ تا ۱۰۰ درصد است ولی درکشور ما به طور اسمی ۳۴ درصد وعدد واقعی خیلی کمتر است.

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14492