کد خبر: 4519
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۳

کوچک مقیاس بودن، درد مزمن معدن کاری ایران

کوچک مقیاس بودن، درد مزمن معدن کاری ایران

معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: معدن کاري در کشور ما از درد مزمني رنج مي برد، اينکه معادن ما کوچک مقياس کوچک هستند.‏جعفر سرقيني در جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در کرمان اظهار کرد: 35 درصد ارزش افزوده بخش معدن کشور در استان کرمان وجود دارد.‏

وي با اشاره به پيگيري مسائل مطرح شده از سوي فعالان بخش معدن استان کرمان در وزارتخانه افزود: زنجيره توليد در کشور ما محدود است و کارخانجات با کمبود مواد مواجه هستند.‏
سرقيني تصريح کرد: بخشي از مشکلات کمبود مواد به علت تحريم و بخشي به علت عدم صرفه اقتصادي است و با اين وجود خام فروشي به گردن معدن کار مي افتد و نمي توانيم چرخه توليد را به گونه اي تنظيم کنيم که ارزش افزوده در کشور باشد.‏
وي بيان کرد: متاسفانه ساده ترين کار يعني خام فروشي را انتخاب کرده ايم و عيب اصلي ما در توليد، معيوب بودن چرخه هاست.‏
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به معارضان محلي معادن اظهار کرد: بايد مردم توجيه شوند که بهره برداري از معادن به نفع آنهاست و سود اصلي را هميشه مردم و منطقه معادن مي برند.‏
وي افزود: سال گذشته از محل تبصره ماده 15 ميزان 4 و نيم ميليارد تومان به استان کرمان داده شد که قرار بود اين اعتبار براي مردم مناطق معدن دار هزينه شود اما هيچ کاري نمي توان با اين پول انجام داد.‏
سرقيني درباره حقوق دولتي معادن تصريح کرد: حقوق دولتي معادن تجديد نظر شده و از نظر ما پرونده بسته است و ما از بخشنامه اوليه عدول کرده ايم.‏
وي افزود: در چند سال گذشته نگاه به حقوق دولتي معادن عوض شده و ميزان حقوق دولتي افزايش پيدا کرده و تقاضا داريم دوستان با ما همکاري کنند.‏
معاون امور معدن و صنايع معدني وزارت صنعت و معدن با اشاره به مشکلات بخش ذغالسنگ گفت: به علت عدم آماده سازي و نداشتن منابع از اين مسئله عقب مانده ايم و ذغالسنگ تنها يک مشتري در کشور دارد که خودش دچار مسائل اقتصادي است.‏
وي افزود: تلاش مي کنيم بتوانيم افزايش قيمت بگيريم تا فعالان اين بخش بتوانند کارهايشان را پيش ببرند.سرقيني تصريح کرد: ابطال پروانه بهره برداري و اکتشافات غيرفعال را بسيار جدي گرفته ايم.‏
وي بيان کرد: معدن کاري در کشور ما از درد مزمني رنج مي برد، اينکه معادن ما کوچک مقياس هستند. بايد به جاي 5400 معدن، يک هزار معدن بزرگ داشته باشيم.معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بايد اکتشاف را کساني که در کار معدن هستند، انجام دهند. اگر کسي خارج از اين حوزه ورود پيدا کند، دچار مشکل مي شويم.‏
وي افزود: در کشور کار اکتشاف سيستماتيک خوب نداريم و دنبال هستيم که شرکت هاي بزرگ در اين زمينه ورود کنند. ‏