کمترین و بیشترین نرخ تورم سالیانه متعلق به کدام استان است؟

0
۱۸۹ بازدید

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام با ۵۱.۴ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با ۴٠.٩ درصد است.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، مرکز آمار در آخرین گزارش خود میزان نرخ تورم در نقاط مختلف کشور را منتشر کرد. 
براساس آخرین داده‌های آماری نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه ۴۵.۲ درصد بود. عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور طبق سال پایه ۱۳۹۵ به ٣٣٧.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می­‌دهد. 

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴.٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ قم با ١.۸ درصد افزایش است. 

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴٣.٢ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۵٣.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران  (٣٧.۶ درصد) است. 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۵.٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام با ۵۱.۴ درصد  و کمترین آن مربوط به استان قم با ۴٠.٩ درصد است.

خانوارهای شهری استان فارس بیشترین نرخ تورم 

در مرداد ماه امسال عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری به ٣٣۴.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می­‌دهد. 
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان فارس با ۴.۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­ قم با ١.٨ درصد افزایش است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴٢.۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام ‌با ۵٢.٣ درصد و کمترین آن مربوط به استان تهران با ٣٧.۴ درصد است. 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۴.۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  با ۵٠.٩ درصد و  کمترین آن  مربوط به  استان­  قم ۴٠.٨ درصد است.

نرخ تورم خانوارهای روستایی در مردادماه

در مرداد ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی به ٣۵٨.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش داشته است. 
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ کردستان با ١.٧ درصد افزایش است. 

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۴٧.۷ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام با ۵٨.۴ درصد و کمترین آن مربوط به استان سمنان با ٣٩.٣ درصد است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٨.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ کرمانشاه با ۵۴.۴درصد و کمترین آن مربوط به استان­ تهران  با ۴٢.۶ درصد است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=152236