کد خبر: 3101
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

کشاورزان کمترین بازده اقتصادی را کسب می‌کنند

کشاورزان کمترین بازده اقتصادی را کسب می‌کنند

وزير جهادکشاورزي با اشاره به اينکه کشاورزان و بهره برداران بيشترين زحمت را با کمترين بازده از لحاظ اقتصادي در مقايسه با ساير بخش‌ها کسب مي کنند، گفت: اگر تحقيقات آموزش و ترويج را از بخش کشاورزي بگيريم، منحني توليد و ايفاي نقش بخش کشاورزي منحني ميرايي خواهد بود‎.‎

ب محمود حجتي روز سه شنبه در مراسم بازديد اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري از پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران در استان البرز، از مجموعه دست اندرکاران موسسات تحقيقات کشاورزي برغم تمام محدوديت ها و مشکلات که با باور و وظيفه ملي و ديني ايفاي نقش مي کنند، تشکر کرد‎.‎
وي افزود: اگر اين افراد در بخش هاي ديگري فعاليت داشتند به طور حتم از امکانات بهتري بهره مند مي شدند اما در بخش تحقيقات کشاورزي با کمترين توقع و امکانات به وظيفه ملي خود ادامه مي دهند‎.‎
وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه ماهيت بخش کشاورزي اين است که اگر رها شود موتور آن از حرکت باز مي ايستد و بخش تحقيقات موتور محرک اين ماشين است، بيان کرد: اگر تحقيقات آموزش و ترويج را از بخش کشاورزي بگيريم، منحني توليد و ايفاي نقش بخش کشاورزي منحني ميرايي خواهد بود‎.‎
حجتي با اشاره به اينکه تحقيقات به عنوان موتور مي تواند بخش کشاورزي را شاداب، به روز و همگام با اقتصاد نگه دارد و پاسخگوي نيازهاي ملي کشور شود که فوق العاده از حساسيت بالايي برخوردار است، گفت: ادامه فعاليت ديگر بخش ها تنها برپايه توليدات و خدمات بخش کشاورزي و پشتوانه منابع خدادادي آب و خاک کشور است‎.‎
وي با بيان اينکه حمايت از بخش تحقيقات کشاورزي بايد در باور و بدنه کارشناسي، تصميم ساز و تصميم گير کشور ايجاد شود، اظهار داشت: همانگونه که ساير کشورهاي پيشرفته با نگاه ويژه به بخش کشاورزي توانستند از اين گلوگاه ها و گردنه هاي سخت عبور کنند. در اين راستا نياز است کشور ما با نگاه ويژه اي به بخش تحقيقات کشاورزي بنگرد‎.‎
وزير جهاد کشاورزي با اشاره به اينکه اميدواريم با کمک مسوولان دولتي و بخش خصوصي بتوانيم تحقيقات بخش کشاورزي را به عنوان يک باور ملي تعميم دهيم، افزود: از نگاه دولت يازدهم و معاون اول رييس جمهوري در خصوص مصوبات اخير دولت در ارتباط با نيازها و پشتيباني و حمايت از بخش کشاورزي با مصوبات جديد تشکر مي کنم و تسريع و پيشبرد اين مصوبات مي تواند بخش کشاورزي را در تامين امنيت غذايي خودکفايي در توليد محصولات کشاورزي بيش از گذشته ياري دهد‎.‎
حجتي با بيان اينکه کشاورزان و بهره برداران بيشترين زحمت را با کمترين بازده از لحاظ اقتصادي در مقايسه با ساير بخش ها کسب مي کنند، اظهار داشت: بخشي از آن به ماهيت بخش کشاورزي بازمي گردد اما اين توقع را داريم که مسوولان اين بخش را مورد توجه قرار دهند تا در آن صورت بخش کشاورزي براي بهره برداران صرفه اقتصادي داشته باشد‎.‎
وي تصريح کرد: عليرغم تمام محدوديت هاي بخش کشاورزي تلاش داريم نيازهاي اساسي اين بخش تامين شود و به دنبال توانمندسازي بخش تحقيقات کشاورزي هستيم‎.‎