کشاورزان کمترین بازده اقتصادی را کسب می‌کنند

0
۵۰۶ بازدید

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه کشاورزان و بهره برداران بیشترین زحمت را با کمترین بازده از لحاظ اقتصادی در مقایسه با سایر بخش‌ها کسب می کنند، گفت: اگر تحقیقات آموزش و ترویج را از بخش کشاورزی بگیریم، منحنی تولید و ایفای نقش بخش کشاورزی منحنی میرایی خواهد بود‎.‎

ب محمود حجتی روز سه شنبه در مراسم بازدید اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در استان البرز، از مجموعه دست اندرکاران موسسات تحقیقات کشاورزی برغم تمام محدودیت ها و مشکلات که با باور و وظیفه ملی و دینی ایفای نقش می کنند، تشکر کرد‎.‎
وی افزود: اگر این افراد در بخش های دیگری فعالیت داشتند به طور حتم از امکانات بهتری بهره مند می شدند اما در بخش تحقیقات کشاورزی با کمترین توقع و امکانات به وظیفه ملی خود ادامه می دهند‎.‎
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ماهیت بخش کشاورزی این است که اگر رها شود موتور آن از حرکت باز می ایستد و بخش تحقیقات موتور محرک این ماشین است، بیان کرد: اگر تحقیقات آموزش و ترویج را از بخش کشاورزی بگیریم، منحنی تولید و ایفای نقش بخش کشاورزی منحنی میرایی خواهد بود‎.‎
حجتی با اشاره به اینکه تحقیقات به عنوان موتور می تواند بخش کشاورزی را شاداب، به روز و همگام با اقتصاد نگه دارد و پاسخگوی نیازهای ملی کشور شود که فوق العاده از حساسیت بالایی برخوردار است، گفت: ادامه فعالیت دیگر بخش ها تنها برپایه تولیدات و خدمات بخش کشاورزی و پشتوانه منابع خدادادی آب و خاک کشور است‎.‎
وی با بیان اینکه حمایت از بخش تحقیقات کشاورزی باید در باور و بدنه کارشناسی، تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور ایجاد شود، اظهار داشت: همانگونه که سایر کشورهای پیشرفته با نگاه ویژه به بخش کشاورزی توانستند از این گلوگاه ها و گردنه های سخت عبور کنند. در این راستا نیاز است کشور ما با نگاه ویژه ای به بخش تحقیقات کشاورزی بنگرد‎.‎
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امیدواریم با کمک مسوولان دولتی و بخش خصوصی بتوانیم تحقیقات بخش کشاورزی را به عنوان یک باور ملی تعمیم دهیم، افزود: از نگاه دولت یازدهم و معاون اول رییس جمهوری در خصوص مصوبات اخیر دولت در ارتباط با نیازها و پشتیبانی و حمایت از بخش کشاورزی با مصوبات جدید تشکر می کنم و تسریع و پیشبرد این مصوبات می تواند بخش کشاورزی را در تامین امنیت غذایی خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی بیش از گذشته یاری دهد‎.‎
حجتی با بیان اینکه کشاورزان و بهره برداران بیشترین زحمت را با کمترین بازده از لحاظ اقتصادی در مقایسه با سایر بخش ها کسب می کنند، اظهار داشت: بخشی از آن به ماهیت بخش کشاورزی بازمی گردد اما این توقع را داریم که مسوولان این بخش را مورد توجه قرار دهند تا در آن صورت بخش کشاورزی برای بهره برداران صرفه اقتصادی داشته باشد‎.‎
وی تصریح کرد: علیرغم تمام محدودیت های بخش کشاورزی تلاش داریم نیازهای اساسی این بخش تامین شود و به دنبال توانمندسازی بخش تحقیقات کشاورزی هستیم‎.‎

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه کشاورزان و بهره برداران بیشترین زحمت را با کمترین بازده از لحاظ اقتصادی در مقایسه با سایر بخش‌ها کسب می کنند، گفت: اگر تحقیقات آموزش و ترویج را از بخش کشاورزی بگیریم، منحنی تولید و ایفای نقش بخش کشاورزی منحنی میرایی خواهد بود‎.‎

ب محمود حجتی روز سه شنبه در مراسم بازدید اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در استان البرز، از مجموعه دست اندرکاران موسسات تحقیقات کشاورزی برغم تمام محدودیت ها و مشکلات که با باور و وظیفه ملی و دینی ایفای نقش می کنند، تشکر کرد‎.‎
وی افزود: اگر این افراد در بخش های دیگری فعالیت داشتند به طور حتم از امکانات بهتری بهره مند می شدند اما در بخش تحقیقات کشاورزی با کمترین توقع و امکانات به وظیفه ملی خود ادامه می دهند‎.‎
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ماهیت بخش کشاورزی این است که اگر رها شود موتور آن از حرکت باز می ایستد و بخش تحقیقات موتور محرک این ماشین است، بیان کرد: اگر تحقیقات آموزش و ترویج را از بخش کشاورزی بگیریم، منحنی تولید و ایفای نقش بخش کشاورزی منحنی میرایی خواهد بود‎.‎
حجتی با اشاره به اینکه تحقیقات به عنوان موتور می تواند بخش کشاورزی را شاداب، به روز و همگام با اقتصاد نگه دارد و پاسخگوی نیازهای ملی کشور شود که فوق العاده از حساسیت بالایی برخوردار است، گفت: ادامه فعالیت دیگر بخش ها تنها برپایه تولیدات و خدمات بخش کشاورزی و پشتوانه منابع خدادادی آب و خاک کشور است‎.‎
وی با بیان اینکه حمایت از بخش تحقیقات کشاورزی باید در باور و بدنه کارشناسی، تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور ایجاد شود، اظهار داشت: همانگونه که سایر کشورهای پیشرفته با نگاه ویژه به بخش کشاورزی توانستند از این گلوگاه ها و گردنه های سخت عبور کنند. در این راستا نیاز است کشور ما با نگاه ویژه ای به بخش تحقیقات کشاورزی بنگرد‎.‎
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امیدواریم با کمک مسوولان دولتی و بخش خصوصی بتوانیم تحقیقات بخش کشاورزی را به عنوان یک باور ملی تعمیم دهیم، افزود: از نگاه دولت یازدهم و معاون اول رییس جمهوری در خصوص مصوبات اخیر دولت در ارتباط با نیازها و پشتیبانی و حمایت از بخش کشاورزی با مصوبات جدید تشکر می کنم و تسریع و پیشبرد این مصوبات می تواند بخش کشاورزی را در تامین امنیت غذایی خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی بیش از گذشته یاری دهد‎.‎
حجتی با بیان اینکه کشاورزان و بهره برداران بیشترین زحمت را با کمترین بازده از لحاظ اقتصادی در مقایسه با سایر بخش ها کسب می کنند، اظهار داشت: بخشی از آن به ماهیت بخش کشاورزی بازمی گردد اما این توقع را داریم که مسوولان این بخش را مورد توجه قرار دهند تا در آن صورت بخش کشاورزی برای بهره برداران صرفه اقتصادی داشته باشد‎.‎
وی تصریح کرد: علیرغم تمام محدودیت های بخش کشاورزی تلاش داریم نیازهای اساسی این بخش تامین شود و به دنبال توانمندسازی بخش تحقیقات کشاورزی هستیم‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3101