کشاورزان کارت سوخت دریافت می‌کنند

0
۴۹۱ بازدید

در پی مشکلات کشاورزان برای تامین سوخت ادوات کشاورزی، وزیر نفت صدور کارت سوخت برای کشاورزان را پذیرفت.‏

در پی مشکلات کشاورزان برای تامین سوخت ادوات کشاورزی، روز گذشته نمایندگان مجلس از بیژن زنگنه، وزیر نفت درخواست کردند که برای کمک به کشاورزان کارت سوخت برای آنها صادر شود .‏
وزیر نفت که روز سه شنبه در کمیسیون کشاورزی برای پاسخ به سوال نمایندگان حاضر شده بود، با صدور کارت سوخت به کشاورزان موافقت کرد مشروط به اینکه کشاورزان در مرحله اول فقط از جایگاه‌های تعیین شده سوخت دریافت کنند که نمایندگان نیز این پیشنهاد را پذیرفتند.‏
براین اساس، مقرر شد وزارت نفت، کارگروهی برای صدور کارت سوخت کشاورزان تشکیل دهد، کارگروهی هم متشکل از چهار نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، شامل محمد مهدی برومندی، پاپی زاده، نیازآذر و میرمراد زهی از نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود که در کنار وزارت نفت، برای تهیه کارت سوخت و برق‌دار کردن چاههای کشاورزی که از مصوبات بودجه سال ۱۳۹۳ است اقدام می‌کنند.‏
گفته می‌شود: دیروز وزیر نفت به کمیسون کشاورزی مجلس رفت تا به سوال نادر قاضی پور درباره علت توزیع نامناسب سوخت بین تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی پاسخ دهد که در نهایت با توضیحات وزیر نفت، نماینده سوال کننده قانع شد. ‏

در پی مشکلات کشاورزان برای تامین سوخت ادوات کشاورزی، وزیر نفت صدور کارت سوخت برای کشاورزان را پذیرفت.‏

در پی مشکلات کشاورزان برای تامین سوخت ادوات کشاورزی، روز گذشته نمایندگان مجلس از بیژن زنگنه، وزیر نفت درخواست کردند که برای کمک به کشاورزان کارت سوخت برای آنها صادر شود .‏
وزیر نفت که روز سه شنبه در کمیسیون کشاورزی برای پاسخ به سوال نمایندگان حاضر شده بود، با صدور کارت سوخت به کشاورزان موافقت کرد مشروط به اینکه کشاورزان در مرحله اول فقط از جایگاه‌های تعیین شده سوخت دریافت کنند که نمایندگان نیز این پیشنهاد را پذیرفتند.‏
براین اساس، مقرر شد وزارت نفت، کارگروهی برای صدور کارت سوخت کشاورزان تشکیل دهد، کارگروهی هم متشکل از چهار نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، شامل محمد مهدی برومندی، پاپی زاده، نیازآذر و میرمراد زهی از نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود که در کنار وزارت نفت، برای تهیه کارت سوخت و برق‌دار کردن چاههای کشاورزی که از مصوبات بودجه سال ۱۳۹۳ است اقدام می‌کنند.‏
گفته می‌شود: دیروز وزیر نفت به کمیسون کشاورزی مجلس رفت تا به سوال نادر قاضی پور درباره علت توزیع نامناسب سوخت بین تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی پاسخ دهد که در نهایت با توضیحات وزیر نفت، نماینده سوال کننده قانع شد. ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3749