کد خبر: 3749
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

کشاورزان کارت سوخت دریافت می‌کنند

کشاورزان کارت سوخت دریافت می‌کنند

در پي مشکلات کشاورزان براي تامين سوخت ادوات کشاورزي، وزير نفت صدور کارت سوخت براي کشاورزان را پذيرفت.‏

در پي مشکلات کشاورزان براي تامين سوخت ادوات کشاورزي، روز گذشته نمايندگان مجلس از بيژن زنگنه، وزير نفت درخواست کردند که براي کمک به کشاورزان کارت سوخت براي آنها صادر شود .‏
وزير نفت که روز سه شنبه در کميسيون کشاورزي براي پاسخ به سوال نمايندگان حاضر شده بود، با صدور کارت سوخت به کشاورزان موافقت کرد مشروط به اينکه کشاورزان در مرحله اول فقط از جايگاه‌هاي تعيين شده سوخت دريافت کنند که نمايندگان نيز اين پيشنهاد را پذيرفتند.‏
براين اساس، مقرر شد وزارت نفت، کارگروهي براي صدور کارت سوخت کشاورزان تشکيل دهد، کارگروهي هم متشکل از چهار نفر از اعضاي کميسيون کشاورزي، شامل محمد مهدي برومندي، پاپي زاده، نيازآذر و ميرمراد زهي از نمايندگان مجلس تشکيل مي‌شود که در کنار وزارت نفت، براي تهيه کارت سوخت و برق‌دار کردن چاههاي کشاورزي که از مصوبات بودجه سال 1393 است اقدام مي‌کنند.‏
گفته مي‌شود: ديروز وزير نفت به کميسون کشاورزي مجلس رفت تا به سوال نادر قاضي پور درباره علت توزيع نامناسب سوخت بين توليدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزي پاسخ دهد که در نهايت با توضيحات وزير نفت، نماينده سوال کننده قانع شد. ‏