کد خبر: 6081
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

کسی از درد بیکاری، کارآفرین نمی شود

کسی از درد بیکاری، کارآفرین نمی شود

ایرنا: معاون موسسه کار و تامین اجتماعی گفت: کارآفرینان دارای ویژگی های خاصی هستند که با افراد معمولی متمایز هستند

به طوری که اگر فردی بخواهد برای رهایی از بیکاری کارآفرین شود، نمی تواند به موفقیت دست یابد.‏
محمود نثاری حقیقی فرد افزود: علوم اجتماعی تفاوت زیادی با علوم محض نظیر فیزیک، ریاضی و یا شیمی دارد.‏
وی ادامه داد: قوانین علوم اجتماعی در شرایط گوناگون می تواند جوابهای مختلفی بدهد اما در علم فیزیک به طور مثال آب در ۱۰۰ درجه حرارت در کنار دریا هم به جوش خواهد آمد.‏
نثاری حقیقی فرد بیان داشت: در حوزه علوم اجتماعی نیاز به تضارب آرا است و نتایج می تواند از گفت و گو و اندیشه های متفاوت بدست آید.‏
معاون موسسه کار و تامین اجتماعی تصریح کرد: در علوم اجتماعی همواره دو در دو چهار نمی شود بلکه ممکن است پنج و یا شش شود زیرا علوم اجتماعی از قانون محض تبعیت نمی کند.‏
وی تصریح کرد: دیدگاههای علوم اجتماعی ممکن است هر ۱۰ تا ۲۰سال تغییر کند، هرچند برخی از دیدگاهها در علم اقتصاد که شاخه ای از علوم اجتماعی است را به عنوان قانون می توان پذیرفت. به طور مثال وقتی کالایی نظیر گوشت قرمز در جایی کم شود، قیمت گوشت سفید افزایش می یابد و این در هر شرایطی تغییر نخواهد کرد.‏
به گفته معاون موسسه کار و تامین اجتماعی، بنابراین با توجه به اینکه کارآفرینی در حوزه مدیریت و علوم اجتماعی قرار دارد آموزش آن از طریق مجازی به نتیجه مطلوب نمی رسد.‏
وی با بیان آنکه ایران رتبه مناسبی در فضای کسب و کار ندارد، گفت: تا زمانی که رتبه کسب و کار بهبود نیابد هر آموزشی در زمینه کسب و کار نمی تواند منتج به اشتغال شود.‏
وی تاکید کرد: کارآفرین شدن غیر از کارفرما شدن است، کارآفرین شدن نیاز به دستاوردهای فکری مستحکمی دارد، از هر ۱۰ نفری که آموزش کارآفرینی کسب می کنند شاید یک نفر بتواند کارآفرین شود.‏
نثاری حقیقی فرد با اشاره به برخی از کشورهای توسعه یافته، گفت: به طور مثال در نروژ فردی که در رشته مکانیک تحصیل کرده می تواند در بخش های دولتی و خصوصی به آسانی جذب شود، اما ممکن است این فرد بخواهد برای خود کار کند و به استخدامی هیچ سازمانی در نیاید.‏
وی ادامه داد: این شخص اگر داوطلبانه کارآفرینی را انتخاب کند، کارآفرین موفق خواهد شد. روحیه یک فرد در کشورهای توسعه یافته با روحیه یک جوینده کار در ایران متفاوت است، در ایران بسیاری از جویندگان کار به دنبال استخدام هستند و اگر شغلی نیافتند به دنبال کارآفرینی می روند.‏
وی در خصوص شاخص های کارآفرینی، گفت: ۱۰شاخص برای کارآفرینی وجود دارد، در حالی که سنگاپور در سهولت کسب و کار رتبه یک جهان را به خود اختصاص داده این رتبه در ایران ۱۴۷ از بین ۱۸۰ کشور است.‏
به گفته وی، به طور عام کارآفرین ایرانی به کارآفرینی از فرط بیکاری پناه می آورد، فضای بازار برای کسب و کار نامناسب است و کارآفرینان بسختی با موفقیت مواجه می شوند.‏
نثاری حقیقی در پایان گفت: برای توسعه کارآفرینی باید فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد و شرایط به گونه ای شود که افراد به دنبال انگیزه های شخصی به سمت کارآفرینی روی آورند.‏