کسب ۳۴۵۳ میلیون ریالی سود واگذاری سرمایه گذاری غدیر

0
۲۳۳ بازدید

شرکت سرمایه گذاری غدیر در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۳ از بابت واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل ۳۴ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۳ به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۵ هزار و ۵۹۲ میلیارد و ۸۱۲ میلیون ریال و ارزش بازار ۸۴ هزار و ۱۱۰ میلیارد و ۸۳۱ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.گفتنی است طی دوره یک ماهه یاد شده بهای تمام شده آن معادل ۱۰۶ میلیارد و ۵۰۲ میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به ۱۵ هزار و ۴۸۶ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال رسید.همچنین ارزش بازار آن نیز طی همین دوره معادل یک هزار و ۴۰۹ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال افزایش یافت و به ۸۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد و ۴۲۷ میلیون ریال محاسبه شد.این شرکت در مهر ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵۰ میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال تحصیل کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۵۶ میلیارد و ۹۷۴ میلیون ریال و مبلغ ۱۹۱ میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل ۳۴ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال سود شناسایی کرد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=6527