کسب ۳۳۶۷ میلیون ریالی سود واگذاری سرمایه گذاری سایپا

0
۲۶۸ بازدید

شرکت سرمایه گذاری سایپا در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۳ از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل سه میلیارد و ۳۶۷ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه گذاری سایپا با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۳ اعلام کرد طی دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را بهای تمام شده ۱۳ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال و با مبلغ ۱۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل سه میلیارد و ۳۶۷ میلیون ریال سود کسب کرد.این شرکت طی دوره یک ماهه یاد شده نیز تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده پنج میلیارد و ۲۹۱ میلیون ریال خریداری کرد.گفتنی است “وساپا” در دوره یک ماهه منتهی به پایان آبان ماه سال جاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده دو هزار و ۱۵۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و ۴۲۳ میلیارد و ۸۸۲ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.طی این دوره بهای تمام شده آن معادل ۷ میلیارد و ۷۶۴ میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به دو هزار و ۱۴۴ میلیارد و ۵۵۶ میلیون ریال رسید.گفتنی است ارزش بازار آن نیز معادل ۳۷۰ میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال افزایش یافت و در نهایت به دو هزار و ۷۹۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال رسید.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7451