کسب ۲۰۶۵ میلیارد ریالی سود خالص نفت سپاهان

0
۲۰۶ بازدید

شرکت نفت سپاهان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۳ معادل دو هزار و ۶۵ میلیارد و ۹۵۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۹۶۸ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

شرکت نفت سپاهان با انتشار صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۳ بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.بر اساس این گزارش “شسپا” طی دوره ۹ ماهه یاده شده مبلغ ۱۱ هزار و ۱۴۹ میلیارد و ۲۴۵ میلیون ریال فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۳ هزار و ۶۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و با اضافه شدن درآمدهای عملیاتی به آن سود عملیاتی دوره معادل ۲ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۷۶۷ میلیون ریال محاسبه شد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9004