کاهش ۴۸۵۵ واحدی شاخص کل بورس در فروردین

0
۵۱۱ بازدید

گروه بازارسرمایه : در ۱۷ روز کاری بورس در فروردین ماه، شاخص کل با ۴۸۵۵ واحد کاهش نسبت به ماه قبل و با ۶.۴ درصد کاهش به رقم ۷۴ هزارو ۱۶۰ واحد رسید .
در پایان معاملات منتهی به ۳۱ فروردین ماه، ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به ۲۷هزارو ۸۲۶ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به ماه قبل ۶۶ درصد کاهش یافته است.
در ۱۷ روز کاری فروردین ماه تعداد ۷ هزارو ۳۸۹ میلیون سهم در ۸۶۷ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۴۷.۷ درصد و ۱۵.۷ درصد کاهش را نسبت به ۲۰ روز کاری اسفندماه ۹۲ تجربه کرد.
همچنین ارزش کل معاملات نرمال به ۲۵ هزارو ۵۸۶ میلیارد رسید و حجم معاملات معاملات نرمال با ۷ هزار و ۲۲۹ میلیون سهم به ترتیب با ۴۸ درصد و ۳۶.۲ درصد کاهش نسبت به ماه گذشته همراه شدند.
بر این اساس ۶۲۹۲۷۵  برگه اوراق مشارکت به ارزش ۶۲۹ میلیارد ریال معامله شد که نسبت به اسفند ماه سال گذشته کاهش ۵۴.۳ درصدی را نشان می دهد.
این در حالی است که شاخص کل با ۴۸۵۵ واحد کاهش نسبت به ماه قبل معادل ۶.۴ درصد کاهش به رقم ۷۴ هزارو ۱۶۰ واحد رسید.
شاخص بازار اول با ۳۲۶۲ واحد کاهش به رقم ۵۵ هزارو ۳۴۵ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۱۱۱۴۰ واحد به عدد ۱۴۱۳۰۱ واحد رسید و به ترتیب با ۵.۵۷ درصد و ۷.۳۱ درصد کاهش نسبت به اسفند ماه  سال ۹۲ مواجه شد.
طی فروردین ماه سهام حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با ۵.۴۷ درصد، دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش با ۳.۴۱ درصد و کاشی و سرامیک با ۲۴ درصد بیشترین تغییر در شاخص را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.

گروه بازارسرمایه : در ۱۷ روز کاری بورس در فروردین ماه، شاخص کل با ۴۸۵۵ واحد کاهش نسبت به ماه قبل و با ۶.۴ درصد کاهش به رقم ۷۴ هزارو ۱۶۰ واحد رسید .
در پایان معاملات منتهی به ۳۱ فروردین ماه، ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به ۲۷هزارو ۸۲۶ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به ماه قبل ۶۶ درصد کاهش یافته است.
در ۱۷ روز کاری فروردین ماه تعداد ۷ هزارو ۳۸۹ میلیون سهم در ۸۶۷ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۴۷.۷ درصد و ۱۵.۷ درصد کاهش را نسبت به ۲۰ روز کاری اسفندماه ۹۲ تجربه کرد.
همچنین ارزش کل معاملات نرمال به ۲۵ هزارو ۵۸۶ میلیارد رسید و حجم معاملات معاملات نرمال با ۷ هزار و ۲۲۹ میلیون سهم به ترتیب با ۴۸ درصد و ۳۶.۲ درصد کاهش نسبت به ماه گذشته همراه شدند.
بر این اساس ۶۲۹۲۷۵  برگه اوراق مشارکت به ارزش ۶۲۹ میلیارد ریال معامله شد که نسبت به اسفند ماه سال گذشته کاهش ۵۴.۳ درصدی را نشان می دهد.
این در حالی است که شاخص کل با ۴۸۵۵ واحد کاهش نسبت به ماه قبل معادل ۶.۴ درصد کاهش به رقم ۷۴ هزارو ۱۶۰ واحد رسید.
شاخص بازار اول با ۳۲۶۲ واحد کاهش به رقم ۵۵ هزارو ۳۴۵ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۱۱۱۴۰ واحد به عدد ۱۴۱۳۰۱ واحد رسید و به ترتیب با ۵.۵۷ درصد و ۷.۳۱ درصد کاهش نسبت به اسفند ماه  سال ۹۲ مواجه شد.
طی فروردین ماه سهام حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با ۵.۴۷ درصد، دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش با ۳.۴۱ درصد و کاشی و سرامیک با ۲۴ درصد بیشترین تغییر در شاخص را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1379