کد خبر: 1379
تاریخ انتشار: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

کاهش ۴۸۵۵ واحدی شاخص کل بورس در فروردین

کاهش ۴۸۵۵ واحدی شاخص کل بورس در فروردین

گروه بازارسرمایه : در 17 روز کاري بورس در فروردين ماه، شاخص کل با 4855 واحد کاهش نسبت به ماه قبل و با 6.4 درصد کاهش به رقم 74 هزارو 160 واحد رسيد .
در پايان معاملات منتهي به 31 فروردين ماه، ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 27هزارو 826 ميليارد ريال بالغ شد که نسبت به ماه قبل 66 درصد کاهش يافته است.
در 17 روز کاري فروردين ماه تعداد 7 هزارو 389 ميليون سهم در 867 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 47.7 درصد و 15.7 درصد کاهش را نسبت به 20 روز کاري اسفندماه 92 تجربه کرد.
همچنين ارزش کل معاملات نرمال به 25 هزارو 586 ميليارد رسيد و حجم معاملات معاملات نرمال با 7 هزار و 229 ميليون سهم به ترتيب با 48 درصد و 36.2 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته همراه شدند.
بر اين اساس 629275  برگه اوراق مشارکت به ارزش 629 ميليارد ريال معامله شد که نسبت به اسفند ماه سال گذشته کاهش 54.3 درصدي را نشان مي دهد.
اين در حالي است که شاخص کل با 4855 واحد کاهش نسبت به ماه قبل معادل 6.4 درصد کاهش به رقم 74 هزارو 160 واحد رسيد.
شاخص بازار اول با 3262 واحد کاهش به رقم 55 هزارو 345 واحد بالغ گرديد و شاخص بازار دوم با 11140 واحد به عدد 141301 واحد رسيد و به ترتيب با 5.57 درصد و 7.31 درصد کاهش نسبت به اسفند ماه  سال 92 مواجه شد.
طي فروردين ماه سهام حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات با 5.47 درصد، دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش با 3.41 درصد و کاشي و سراميک با 24 درصد بيشترين تغيير در شاخص را نسبت به ساير گروه ها به خود اختصاص دادند.