کد خبر: 1284
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۳

کاهش ۴ درصدی تورم از شهریور تا اسفند ۹۲

کاهش ۴ درصدی تورم از شهریور تا اسفند ۹۲

ایسنا : آخرین آمار و ارقام مرجع رسمی آماری کشور از تغییرات تورمی بیانگر در پیش گرفتن شیب نزولی افزایش سطح قیمتها و درنهایت کاهش چهار درصدی تورم در نیمه دوم سال گذشته است .
سال ۹۲ دوره زمانی بود که اقتصاد ایران در نیمه ابتدایی روند فزاینده و درنیمه دوم روند کاهنده تورم را تجربه کرد.
طبق آمار مرکز آمار ایران تورم ماهانه که در ادامه رشد خود از ۲۸٫۶ درصد از اسفند سال ۹۱ به ۲۹٫۸ درصد در فروردین ۹۲ رسیده بود تا آبان ماه در شیب صعودی به مسیر خود ادامه داد و با رشد بیش از شش درصدی به ۳۶٫۲ درصد در مهرماه افزایش یافت.
این در حالی است که تورم از ۲۹٫۸ درفروردین به ۳۱ درصد اردیبهشت،۳۲٫۶ درصد خرداد،۳۳٫۹ درصد تیر، ۳۵٫۱ درصد مرداد ، ۳۶ درصد شهریور و ۳۶٫۲ درصد رسیده بود.
اما اعلام تورم ۳۵٫۹ درصدی مرکز آمار برای آبان ماه از کشیده شدن ترمز تورم خبر داد که این کاهش تنها به این ماه محدود نشده و تا پایان سال ادامه یافت.
بر این اساس تورم ماهانه با قرار گرفتن در شیب منفی به ۳۵٫۵ درصد در آذر، ۳۵ درصد دی ،۳۳٫۷ درصد بهمن و ۳۲٫۱ درصد در اسفند ماه رسید تا در شش ماهه دوم تورم ۳٫۸ درصد کاهش یافته باشد.
تورم نقطه به نقطه فقط یک بار بالا رفت
تورم نقطه به نقطه از دیگر شاخص های تورمی و بیانگر درصد تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل است که در بالاترین سطح خود در سال ۹۲ به ۴۱٫۲ درصد در خردادماه رسید.
تغییرات تورم نقطه به نقطه در داده های مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی اعلام تورم نشان می دهد که این شاخص در طول سال گذشته تنها یک بار با افزایش روبه رو بوده و همواره در سراشیبی قرار داشته است.
این در حالی است که تورم نقطه به نقطه درادامه روند رو به رشد خود از سال ۹۱ به ۳۸٫۷ درصد در فروردین ۹۲ رسید اما در ادامه با نزول ۰٫۵ درصدی به ۳۸٫۲ درصد کاهش یافت.
خرداد ماه اوج تغییرات تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل بود به طوری که این شاخص به ۴۱٫۲ درصد در خرداد ماه رسید تا این ماه پایان رشد تورم نقطه به نقطه در سال ۹۲ باشد.
شیب نزولی تورم نقطه به نقطه از تیرماه با رقم ۳۹٫۱ درصدی شروع شد و تا اسفند ماه نیز ادامه یافت که در این دوره زمانی حدود ۲۲ درصد کاهش یافت به گونه ای که از ۴۱ به ۱۹٫۶ درصد رسید.
بر این اساس ۳۹٫۱ درصد خرداد، ۳۸٫۴ درصد مرداد، ۳۷ درصد شهریور،۳۲٫۳ درصد مهر،۲۹٫۸ درصد آبان، ۲۸٫۸ درصد آذر، ۲۷٫۵ درصد دی، ۲۲ درصد بهمن و ۱۹٫۶ درصد اسفند ماه آخرین تغییرات تورم نقطه به نقطه است.
بنابراین گزارش ایسنا ، در حالی تورم ماهانه در نیمه دوم سال از ۳۶ به ۳۲٫۱ درصد و تورم نقطه به نقطه از ۳۷ به ۱۹٫۶ درصد کاهش یافته است که بنابر تاکید دولت تورم در پایان سال جاری با وجود تورم ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به حداقل ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.