کد خبر: 5994
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۳

کاهش ‏‎۵۸‎‏ درصدی نوسان نرخ دلار

کاهش ‏‎۵۸‎‏ درصدی نوسان نرخ دلار

‎16‎‏ شاخص اقتصادي در يک نگاه

آخرين آمار از شاخص هاي اقتصادي بيانگر بيشترين افزايش شاخص در اسناد بانکي برگشت خورده و بالاترين کاهش در ارزش سهام معامله شده در بورس همچنين ريزش ‏‎57.5‎‏ درصدي نوسان نرخ دلار است.بررسي آخرين آمار و ارقام بانک مرکزي از شاخص هاي کلان اقتصادي و بانکي که اغلب مربوط به مراد ماه بوده و هنوز براي شهريور ماه به روز رساني نشده است نشان مي دهد که شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري در شهريورماه نسبت به ماه قبل ‏‎1.4‎‏ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 14.4 درصد افزايش يافته است در عين حال که اين شاخص در دوازده ماهه منتهي به آخرين ماه تابستان با رشد 21.1 درصدي همراه بود.آخرين شاخص اعلامي از بهاي کالا و خدمات مصرفي در شهر تهران هم مربوط به مرداد و بيانگر تورم ماهانه 1.1 درصدي و تورم نقطه به نقطه 14.8 درصدي است.اما در بين آمارهاي اعلامي بانک مرکزي از متغيرهاي اقتصادي در مدت اخير آمار رشد اقتصادي و تغييرات توليد ناخالص داخلي از پر بحث ترين ها بود . ‏
بانک مرکزي رشد اقتصادي در بهار امسال در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل را مثبت 4.6 درصد اعلام کرد.آخرين اطلاعات از شاخص ديگر بيانگر رشد 0.9 درصدي بهاي توليد کننده در مرداد و به عبارتي تورم ماهانه 0.9 درصدي است که اين شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.4 درصد افزايش يافته است.همچنين شاخص بهاي صادر کننده در مرداد 0.2 درصد افزايش يافت و در مجموع تورم نقطه به نقطه آن به 0.4 درصد رسيد.اما شاخص ارزش سهام معامله شده در بورس در مردادماه امسال نسبت به همين زمان در سال قبل 43.4 درصد کاهش يافته که آن را جزو پر ريزش ترين شاخص ها قرار داده است. تغييرات ماهانه شاخص ارزش سهام معامله شده در بورس 0.5 درصد بود.نگاهي به تحولات قيمت ارز هم از کاهش نوسان و تورم خبر مي دهد به طوري که در آمار مرداد ماه هر يک دلار در بازار آزاد تهران با کاهش يک درصدي تورم همراه بود که در مجموع نشان مي دهد نرخ دلار نسبت به ماه مشابه سال 10.6 درصد کاهش يافته است.اين در حالي است که بنابر اظهارات رييس کل بانک مرکزي در يک سال منتهي به شهريور 1393در مقايسه با سال قبل متوسط دلار 7.5 درصد کاهش داشته است و دامنه نوسانات نرخ دلار 57.5 درصد ريزش داشته است که بيانگر برقراري ثبات نسبي در بازار ارز است.‏
همچنين متوسط قيمت فروش يک يورو در بازار تهران در مرداد 1.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.4 درصد افزايش يافت.شاخص ديگر تعداد اسناد برگشت داده شده در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران است که در مرداد 3.5 درصد افزايش يافت در عين حال که در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل هم 16.4 درصد رشد داشته است.شاخص مبلغ اسناد برگشت خورده در اتاق پاياپاي تهران هم در مرداد 39.1 درصد نسبت به همين ماه در سال قبل افزايش داشت تا صدرنشين تورم نقطه به نقطه در بين شاخص ها باشد.تورم ماهانه مبلغ اسناد برگشتي بانکي در مرداد 9.8 درصد بود.درعين حال شاخص مبلغ سفته و برات واخواست شده در تهران در بين تورم هاي ماهانه شاخص‌هاي ديگر قابل توجه است به طوري که اين شاخص در مرداد نسبت به تيرماه 63.8 درصد رشد داشت. اين درحالي است که تورم نقطه به نقطه آن حدود 0.1 درصد بود.آخرين شاخص مربوط به شاخص دستمزد کارگران ساختماني در مناطق شهري است که 1.1 درصد در مرداد افزايش يافته و تورم نقطه به نقطه آن 20.7 درصد است.‏