کاهش یک میلیون نفری شاغلان در سال گذشته

0
۳۹۰ بازدید

در سال گذشته بیش از۶۲.۳ میلیون نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر را تشکیل داده اند که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ که حدود ۶۱.۶ میلیون نفر بوده، بالغ بر ۷۱۰ هزار نفر افزایش دارد.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایسنا، گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت بیکاری در کل سال ۱۳۹۹ منتشر کرد، نشان دهنده نرخ ۹.۶ درصدی بود. 

 کاهش مشارکت اقتصادی در سال ۹۹
 بررسی جزئیات این گزارش از این حکایت دارد که در سال گذشته بیش از۶۲.۳ میلیون نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر را تشکیل داده اند که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ که حدود ۶۱.۶ میلیون نفر بوده، بالغ بر ۷۱۰ هزار نفر افزایش دارد.

از این جمعیت ۲۵.۷ میلیون نفر به عنوان جمعیت فعال (بیکار و شاغل) بوده اند که البته تعداد آنها نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از ۱.۴ میلیون نفر کمتر شده بود. 
کاهش شاغلان و بیکاران 

براین اساس در سال گذشته حدود ۲۳.۲ میلیون نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر شاغل بوده که در مقایسه با تعداد ۲۴.۲ میلیون نفری شاغلان در سال ۱۳۹۸ بیش از یک میلیون نفر کاهش دارد. 

همچنین مجموع بیکاران ۲.۴ میلیون نفر ثبت شده است که این تعداد نیز در مقایسه با جمعیت ۲.۸ میلیون نفری سال ۱۳۹۸ بیش از ۴۱۹ هزار نفر کاهش داشته است. 

براین اساس، در سال گذشته از جمعیت شاغلان بالغ بر یک میلیون نفر و از بیکاران نیز بیش از ۴۱۹ هزار نفر کم شده است. 
اوضاع اشتغال زنان و مردان چگونه است؟

در رابطه با وضعیت اشتغال زنان و مردان نیز این گزارش نشان می دهد که از جمعیت بیش از ۲۳.۲ میلیون نفری شاغلان ۱۹.۶ میلیون نفر مرد بوده اند که تعدادشان در مقایسه با سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۴۷ هزار نفر کم شده است. 

همچنین از جمعیت شاغل ۳.۶ میلیون نفر به زنان اختصاص دارد که در مقایسه با سال قبل ۶۶۲ هزار نفر کاهش دارد. 

در جمعیت ۲.۴ میلیون نفری بیکاران نیز ۱.۷ میلیون نفر مرد و ۶۷۸ هزار نفر زن هستند که از تعداد بیکاران مرد بالغ بر ۱۷۹ هزار نفر و از بیکاران زن بیش از ۲۳۹ هزار نفر کم شده است. 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=141251