کد خبر: 12154
تاریخ انتشار: ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با نظارت جدی بر موسسات مالی غیرمجاز باشد

کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با نظارت جدی بر موسسات مالی غیرمجاز باشد

گروه نهاد های مالی : یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با نظارت جدی بر موسسات مالی غیرمجاز باشد.

دکتر سهراب دل‌انگیزان با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی باید تابع عرضه و تقاضا باشد، گفت: یکی دیگر از مهمترین عوامل اثرگذار روی سود بانکی نرخ تورم است. نرخ سود بانکی واقعی وقتی محاسبه می‌شود که نرخ تورم را از نرخ سود اسمی (آنچه که در قرارداد می‌آید) کم کنیم. وی ادامه داد: زمانی‌که نرخ تورم بیشتر از نرخ سود بانکی باشد هم نرخ سود سپرده و هم سود تسهیلات منفی خواهد بود و این به ضرر سپرده گذار و به سود وام گیرنده است. به گفته مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی کرمانشاه در این شرایط سیستم اقتصادی کشور شرایط و ماهیت واقعی خود را نشان نمی‌دهد و افرادی که سپرده در بانک می‌گذارند و حتی خود بانک‌ها که وام می‌پردازند دچار توهم می‌شوند. بر عکس در شرایطی که نرخ سود بانک‌ها از نرخ تورم بیشتر باشد، بهره‌ها واقعی هستند و اقتصاد هم به این شرایط واکنش منطقی نشان می‌دهد.

وی افزود: در شرایطی که نرخ سود بانک‌ها خیلی بیشتر از نرخ تورم باشد، تمایل به سپرده‌گذاری زیاد و تمایل به گرفتن وام کم می‌شود و در نتیجه بانک‌ها باید سود سپرده را بپردازند، اما درآمد آنها از محل سود تسهیلات کم می‌شود و از همین رو نرخ سود خود را کاهش می‌دهند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه همه این شرایط مربوط به زمانی است که بانک‌ها وظیفه بانکداری اصلی خود را انجام دهند، عنوان کرد: این در حالی است که بانک‌های ما بیشتر وظیفه سوداگری دارند، یعنی سپرده مردم را جذب می‌کنند و با آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، ملک می‌خرند و ... و دیگر در این شرایط سود بانک‌ها فقط از سپرده مردم تامین نمی‌شود و در نتیجه بانک دیگر تمایلی برای کاهش نرخ سود خود ندارد. دل‌انگیزان شرایط این چنینی را یک سرطان برای اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: در این شرایط بانک مرکزی به عنوان یک پزشک پای کار می‌آید و تلاش می‌کند از طریق قانونی بانک‌ها را وادار کند وظیفه اصلی خود را انجام دهند و نرخ سود را نیز تعدیل کنند.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی ما اکنون در این شرایط قرار داریم و بانک مرکزی باید هم بانک‌ها را از فعالیت‌های سوداگرانه دور کند و هم نرخ سود بانکی را برای اینکه با نرخ تورم 15 درصدی در تعادل باشد به زیر 20 درصد برساند. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه بخش اول تا حدودی محقق شده، عنوان کرد: اکنون 50 درصد اموال بانک‌ها به صورت ملک است که باید به زیر40 درصد نیز کاهش یابد. دل‌انگیزان با اشاره به مشکلی که برای کاهش نرخ سود بانک‌ها وجود دارد، یادآوری کرد: این مشکل تعداد زیاد موسسات مالی غیرمجاز و حتی مجاز هستند که تیغ بانک مرکزی برای آنها برنده نیست و با نرخ سود 26 یا 27 درصد سرمایه‌های مردم را جذب و از بانک‌های دولتی و مجاز خارج می‌کنند. وی معتقد است: برای حل این مشکل باید بانک مرکزی با قدرت بیشتری وارد شود و قوه قضاییه نیز بدون توجه به نفوذ افراد و اینکه چه کسی پشت این موسسه‌ها هست، با قدرت با آنها برخورد کند. دل‌انگیزان بر هم زدن نظام اقتصادی کشور و ترغیب به افزایش تورم را از پیامد فعالیت این موسسات دانست و تصریح کرد: با برخورد با این موسسات می‌توان نرخ سود بانکی را به زیر 20 درصد هم کاهش داد.