کاهش نرخ بیکاری و ایجاد رفاه عمومی از مزایای تعاونی هاست ‏

0
۲۶۰ بازدید

گروه توسعه: دبیر اتاق تعاون فارس اعلام کرد:

رفاه عمومی و کاهش نرخ بیکاری، توسعه همکاری های اجتماعی از مزایای فعالیت اقتصادی از طریق تشکیل تعاونی هستند.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون مرکز، بهروز فرهنگیان در ابتدای برنامه اجتماعی نگاه روز که از  شبکه استان فارس  پخش میشد ،با اشاره به مباحث مطرح شده هفته گذشته گفت: اصل تعاون در ذات اسلامی ایرانی مردم ما وجود دارد و تعاون دو مفهوم خاص و عام دارد. ‏
وی تصریح کرد: در مفهوم عام تعاون، مشارکت های خرد و کوچک، همدلی ها،همکاری و مشارکت در صحنه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،سیاسی است که به شکل روزمره نیز با آن سر و کار داریم، مثل حضور در صحنه های انتخابات، کمک به حوادث، و در مفهوم خاص ایجاد چارچوبی از ارزش های تعاون است. به طور کلی تعاون در مفهوم عام کار کردن به شکل گروهی و در مفهوم خاص کار کردن به شکل تیمی است که در شکل تعاونی تجلی می یابد.‏
بهروز فرهنگیان  در ادامه ۷ اصل تعاون را  عضویت آزاد و اختیاری، کنترل آزادانه توسط اعضا، مشارکت اقتصادی اعضا، عدم وابستگی، آموزش، شبکه بین تعاونی ها و توجه به جامعه دانست.‏
رئیس کانون کارآفرینی استان فارس نیز سپس به تشریح جایگاه تعاون و اتاق تعاون در قوانین جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار داشت: در اصل ۴۳ و ۴۴ در مواردی از قانون سوم و چهارم و پنجم و ششم به موضوع تعاون اشاره شده است. در اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاون تفکیک شده است. بخش دولتی توسط دولت در استان ها توسط استاندار، بخش خصوصی توسط تشکل ها، اتاق بازرگانی، اشخاص حقیقی و حقوقی  و بخش تعاون توسط تعاونی ها،اتحادیه شرکت های تعاونی و اتاق تعاون هدایت می شوند.‏
وی سپس ساختار اتاق های تعاون را تشریح کرد وگفت: تعدادی از تعاونی ها تشکیل یک اتحادیه می دهند و تعدادی از اتحادیه ها تشکیل اتاق های تعاون را می دهند.‏
فرهنگیان همچنین از حضور اتاق های تعاون در کمیسیون ها و شوراهای استانی نظیر شورای گفتگو کارگروه های اقتصادی،اشتغال،برنامه ریزی خبر داد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8078