کاهش زمان سیکل طبیعی تغییرات بهای مسکن در ایران ‏

0
۲۴۷ بازدید

برطبق داده‎ ‎های مرکز آمار، در دوره بیست‎ ‎ساله ۹۲-۱۳۷۲ بهای زمین، مسکن و اجاره بها (متوسط تهران) و تورم از رشد متوسط سالانه به ترتیب ۳/۲۶، ۲/۲۴، ۸/۲۲ و ۶/۱۹ درصد برخوردار بوده است، به عبارت دیگر در پایان دوره نسبت به ابتدای آن بهای زمین، مسکن، اجاره بها و میزان تورم به ترتیب ۱۰۷، ۷۶، ۶۱ و ۳۷ برابر گردید که از طرفی به مفهوم افزایش ۳، ۲/۲و ۷/۱ برابری به ترتیب بهای زمین، مسکن و اجاره بها نسبت به رشد کلی قیمتها در کشور می باشد.‏

در سه دهه گذشته چهار دوره سیکلی رشد بازار مسکن (۷۸-۱۳۷۲، ۸۴-۱۳۷۸، ۸۸-۱۳۸۴ و ۹۳-۱۳۸۸) رخ داده اند که باید به سیکل دوره ۵۷-۱۳۴۹ نیز اشاره نمود که اثرات نامطلوب رشد درآمدهای نفتی دهه گذشته نیز در آن مشاهده می شود. در نیم قرن اخیر هر دوره اقتصادی مسکن از دو بخش رشد و رکود تشکیل می گردد که بخش رشد بین ۳-۲ سال و بخش رکود بین ۳-۵/۱ سال به طول می انجامد. ‏
دوره های رشد بهای مسکن ایران تفاوتهای اساس ذیل را با روند جهانی دارند.‏
‏- شدت تغییرات فزاینده آن (حتی با نرخ تعدیل شده نسبت به تورم) به مراتب بالاتر می باشد. در دو دهه اخیر رشد بهای مسکن ایران بر حسب دلار ۳/۴ برابر بوده است.‏
‏- زمان سیکل طبیعی تغییرات بهای مسکن در جهان بیش از ده سال بوده، اما در ایران رو به کاهش بوده و به چهار تا پنج سال رسیده است.‏
‏- پس از اوج بهای مسکن در هر دوره، اگر چه در طی زمان رکود بهای اسمی مسکن کاهش چندانی ندارد، اما به علت نرخ تورم بالا، بهای موثر مسکن افت قابل ملاحظه ای پیدا می نماید.‏
‏- در دهه اخیر نرخ رشد تولید مسکن از تولید ناخالص ملی، رشد جمعیت و تعداد خانوار بالاتر هست، اما از سوی دیگر رشد بهای آن به مراتب از رشد تورم و قدرت خرید مردم بیشتر می باشد.‏
‏- در ایران به نحو روزافزونی تقاضاهای سوداگرانه و سرمایه ای بر تقاضای مصرف طبیعی غلبه دارد که نتیجه آن افزایش نامتعارف قیمتها، رکود بازار خرید و احتکار مسکن (بیش از ۶/۱ میلیون خانه خالی) می باشد.‏
رفتار اغلب خریداران مسکن در ایران از رفتارعمومی جهانی پیروی می کند یعنی خرید در زمان رشد قیمت‎ ‎ها و فروش در زمان کاهش آنها.  برندگان گروه هایی هستند که پیش از شروع دوران رشد قیمت ها اقدام به خرید می نمایند (معمولاً دست اندرکاران) و بازندگان افرادی هستند که در اوج دوران رشد اقدام به خرید می‎ ‎نمایند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=5449