کد خبر: 5316
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۳
گروه : فرهنگ

کانون خانواده، وایبر را هدف قرار داده است!

کانون خانواده، وایبر را هدف قرار داده است!

ارتباط اساس شکل گیری جامعه است، وقتی افراد و انسانها زندگی کنار یکدیگر را انتخاب کردند و جوامع تشکیل شد، ارتباط بود که اساس و پایه این جوامع را شکل داد، از خلال ارتباط است که روابط انسانها برقرار می شود و بنا بر شرایط زمانی و مکانی فرآیند ارتباط متفاوت است، یعنی فرستنده، گیرنده و وسیله پیام رسانی تفاوت می کند.

محمود دهقان
ارتباط نقش بسیار پر رنگی در انتقال فرهنگ بشریت داشته است و امروزه شاهد رشد و پیشرفت ارتباطات هستیم و فرایند این ارتباط نیز با گذشته بسیار متفاوت.
ارتباط به این شکل امروزه نقش بسیار زیادی در شکل دهی افراد و اجتماعی شدن آنها دارد به طوری که وقتی یک نوزاد انسان متولد می شود به وسیله ارتباط با والدین و سپس افراد پیرامون خود اجتماعی می شود و فرآیند اجتماعی شدن او طی می شود. هنگامی که مثال آنتونی گیدنز در مورد کودکان اجتماعی نشده را در کتابش می خوانیم، بیشتر پی به نقش ارتباط در مراحل رشد و اجتماعی شدن انسان می بریم.
گیدنز در همان کتاب رسانه های جمعی یا همگانی را یکی از عوامل مهم در اجتماعی شدن انسانها می داند.
رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله و در سالهای اخیر اینترنت رسانه های همگانی ای هستند که در هر کشور و کوی و برزنی یافت می شوند. امروزه اینترنت و شبکه های اجتماعی نقش بسیار عمده ای در شکل دهی نگرش افراد یک جامعه ایفا می کنند.
هرچند هیچ آزمایش رسمی این موضوع را ثابت نکرده است، که مثلا دیدن خشونت از طریق رسانه ها منجر به پرخاشگری در فرد می شود. اما نمی توان منکر تاثیر رسانه و وسایل ارتباط جمعی بر نگرش افراد بود. انسانی که در سال ۲۰۱۴ میلادی در اوج گسترش رسانه های جمعی متولد می شود، به همان میزان که برای اجتماعی شدن به والدین خود نیاز دارد در سنین بالاتر به فعالیت در شبکه های مجازی و اینترنت نیاز دارد تا بتواند مراحل اجتماعی شدن خود را به درستی طی کند، در غیر این صورت تبدیل به پسرک وحشی آویرون ( کودکی که اجتماعی نشده) در کتاب گیدنز می شود.
پسری که در ۹ ژانویه ۱۸۰۰ میلادی همچون موجودی عجیب از جنگلی نزدیک روستای سن لرن ( روستایی نزدیک پاریس) بیرون آمد. اما هیچ شباهتی نه در رفتار و نه در گفتار به انسان داشت، تا حدی که لباس را برنمی تافت و نکته جالب اینکه تا پایان عمر هم نتوانست آموزش ببیند که چگونه مانند انسانهای دیگر رفتار کند و در سن ۴۰ سالگی هم از دنیا رفت. در زمان حاضر هم هر کودکی را که از جامعه و مخصوصا مراحل اجتماعی شدن دور کنیم، مانند این است که او را در جنگلی به دور از انسانها رها کرده ایم.
امروزه شبکه های اجتماعی هستند که حتی با اثر بیشتری از تلویزیون دولتی و نهاد آموزشی یک کشور، افراد را تربیت و آنها را اجتماعی می کند. این واقعیتی است که چه بخواهیم و چه نخواهیم باید بپذیریم و آن را ساماندهی کنیم.
پاک کردن صورت مسئله و حذف و فیلتر کردن این فضا ها جز عقب ماندگی برای کشور هیچ ثمره ای ندارد.
جایگاه رسانه های نوین در مردم سالاری و دموکراسی
شاید بهترین نقل قول در این مورد، در کتاب جامعه شناسی نوین ارتباطات توسط باقر ساروخانی نوشته شده باشد، آنجایی که می گوید: رسانه های نوین فردیت را تبلور می بخشند و از سوی دیگر بر ورای مرزهای ملی عمل می کنند، سوم آنکه از حیطه قدرت مردان سیاسی نیز در مواردی خارج می شوند، پس جا دارد به جایگاه آنان در مردم سالاری نگریسته شود. هادی خانیکی آن ویژگی های اینترنت را که در خدمت دموکراسی جای می گیرد بدین قرار تشریح می کند: دو طرفه بودن، شبکه جهانی، آزادی بیان، آزادی ایجاد انجمن ها، تولید و انتشار اطلاعات، به چالش کشیدن دستاورد های حرفه ای و رسمی، تضعیف نقش هویت دولت و ...
شمردن اثرهای مثبت شبکه های مجازی نیاز به هزاران صفحه دارد و در این مقال نمی گنجد. این شبکه های اجتماعی باعث می شود دولت نتواند انحصار رسانه ای و وسایل خبری را داشته باشد، ژان کازنو در این مورد می گوید: در یک جامعه باز و مردم سالار که در آن وسایل ارتباط جمعی تحت نظارت دولت نیستند ممکن است آثار تلویزیون دولتی یا فلان روزنامه دولتی و وابسته به دولت ر اخنثی و حتی مورد تمسخر قرار دهد و این مورد از هژمونی های تبلیغاتی جلوگیری می کند. در آخر تجربه ثابت کرده است که فیلتر و سرکوب نتیجه ای ندارد و با این کار در وهله ی اول منجر به منزوی شدن مردم جامعه و سپس فاصله گرفتن هر چه بیشتر از مردم سالاری می شود.