کارگران فصلی ساختمانی شهر تهران ساماندهی می شوند

0
۲۰۱ بازدید

مدیر اداره ساماندهی کارگران ساختمانی شهر تهران از ساماندهی کارگران ساختمانی در ۱۰سامانه و ۱۲ دفتر مستقر در مناطق شهرداری تهران خبر داد.‏

سعید شاهمیر در گفت و گو با ایرنا، افزود: شهرداری تهران با عاملیت سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی و همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و همچنین سازمان فنی و حرفه ای نسبت به ارائه خدمات ساماندهی به افراد جامعه هدف طرح اقدام کرده است.‏
شاهمیر اظهار داشت: اداره کار استان تهران با معرفی پنج کاریابی به شهرداری تهران برخی از فعالیت های مربوط به کارگران فصلی نظیر معرفی برای آزمون فنی و حرفه ای و یا بیمه کارگران فصلی ساختمانی را پیگیری می کند.‏
مدیر اداره ساماندهای کارگران ساختمانی شهر تهران یادآور شد: تاکنون ۲۰۰ پاتوق کارگران فصلی در شهر تهران شناسایی شده که با حضور نمایندگان موسسات مجری طرح نسبت به شناسایی کارگران و معرفی ارائه خدمات در دفاتر و سامانه های مورد نظر نسبت به جذب آنها اقدام می کند.‏
وی هدف اصلی مراکز ساماندهی کارگران فصلی ساختمانی در شهر تهران را ارتقا سطح مهارت کارگران، سطح بندی ارائه خدمات آنها، ایجاد زمینه اشتغال و معرفی آنها به ذینفعان و ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی و فرهنگی عنوان کرد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=11236