کارشناس مسایل اقتصادی: دولت روحانی از سالم ترین دولت های تاریخ ایران است

0
۲۷۹ بازدید

یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: دولت روحانی یکی از سالم ترین دولت های تاریخ ایران است چرا در این دولت بیشترین نظارت صورت می گیرد و دولت بیشترین مراقبت ها را برای جلوگیری از فساد دارد.
 “سعید لیلاز” در گفت گو با ایرنا درباره درخواست رییس جمهوری از اساتید و نخبگان برای ارایه راهکارهای پیشگیری از فساد اظهار داشت: همانطور که رییس جمهوری گفته است مبارزه با فساد صرفا با شعار نمی شود و باید راهکارهای عملی در این زمینه ارایه شود.
وی یکی از راهکارهای عملی برای پیشگیری از فساد را کاهش دخالت دولت و تصدی دولت در اقتصاد دانست و افزود: به میزانی که این تصدی گری افزایش یابد؛ فساد هم افزایش یافته و به میزان کاهش دخالت دولت و آزاد سازی اقتصادی، فساد نیز کاهش می یابد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه یکی دیگر از راهکارهای پیشگیری از فساد، گسترش آزادی ها از جمله آزادی مطبوعات و فضای نقد است، ادامه داد: در این میان دولت روحانی یکی از سالم ترین دولت های تاریخ ایران خواهد بود.
وی همچنین دولت خاتمی را سالم ترین دولت در این زمینه دانست و گفت: این مساله به خاطر شخصیت وی نبود بلکه به این دلیل بود که بیشترین شفافیت را در ساختار سیاسی داشتیم.
لیلاز در عین حال بدترین دوران تاریخ را در زمینه وجود فساد سال های ۸۴ تا ۹۲ دانست و گفت: در این دوران از نظر نظارت بر عملکرد دولت، کمترین امکان نقد وجود داشت. وقتی آقای احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی، رییس قوه مقننه را به فساد متهم می کرد و کسی چیزی نمی گفت، بدیهی است که بدترین دوره تاریخ در زمینه فساد به وجود آید.
وی هر چند دولت الکترونیک را راه مبارزه با فساد دانست اما در عین حال تاکید کرد: تا زمانیکه آزادی نباشد گسترش دولت الکترونیک هم نمی تواند کاری در زمینه پیشگیری از فساد پیش ببرد.
  رییس جمهوری در هشتمین سفر استانی به خراسان رضوی خواستار ارایه راهکارهای پیشگیری از فساد شد و گفت: دانشمندان، دانشگاهیان و اهل نبوغ ما باید بدانند و طرح علمی بدهند، فساد با شعار درست نمی شود، این که داد بزنیم و دادگاه درست کنیم و عده ای را بگیریم، درست نمی شود. مبارزه با فساد طرح علمی نیاز دارد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=5180