کد خبر: 10947
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

کارخانه قند ورامین تعطیل شد

کارخانه قند ورامین تعطیل شد

کارخانه تصفيه قند ورامين يکي از قديمي ترين کارخانه هاي استان تهران و کشور است که به دليل کمبود شکر خام به عنوان ماده اوليه

از اوايل اسفندماه جاري تعطيل شده و 400 کارگر شاغل آن بيکار شده اند‎.‎
تعطيلي اين کارخانه قند با توجه به نزديکي به سال جديد مشکلات معيشتي زيادي براي اين کارگران که بعضا رسمي، قراردادي و روزمزد هستند ايجاد کرده است‎.‎
اين کارخانه به بخش خصوصي واگذار شده و اين روزها حال خوبي ندارد و بنا به اظهار کارکنان آن به دليل مشکلات موجود در تأمين شکر خام به عنوان ماده اوليه تعطيل شده است‎.‎
بنابر گزارش ايرنا، عده اي از کارکنان اين کارخانه گفتند که پيگيري مسوولين و اعتراض کارگران اين کارخانه نيز نتوانسته باعث فعاليت مجدد آن شود‎.‎
کاهش توليد در تصفيه خانه قند ورامين از ماه پيش آغاز شد و اين کاهش تا آنجا ادامه پيدا کرد که از ابتداي اسفندماه سال جاري فعاليت آن به طور کامل متوقف شد و اکنون400 کارگر شاغل در اين کارخانه با مشکل بيکاري روبرو شده اند‎.‎
نماينده مردم شهرستان هاي ورامين، قرچک و پيشوا در مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه به خبرنگار ايرنا گفت: کارخانه قند هويت شهرستان ورامين محسوب مي شود و از چنان اهميتي در زندگي اجتماعي اين شهرستان برخوردار است که منطقه اي از شهرستان به نام کارخانه قند معروف مي باشد‎.‎
سيدحسين نقوي حسيني افزود: اين کارخانه در دولت اصلاحات به مبلغ50 ميليارد ريال به بخش خصوصي واگذار شد که از اين مبلغ 20 ميليارد ريال نقد و 30 ميليارد ريال با تسهيلات ارائه شده پرداخت شد که در مقابل بخش خصوصي تعهد کرد که هيچ گونه تغيير کاربري درآن بوجود نياورده و کارخانه به توليد خود ادامه دهد‎.‎
وي افزود: اين کارخانه در طول اين سال ها چندين بحران را پشت سر گذاشت که تلاش شد به دور از جهت گيري و بدون حمايت از صاحب کارخانه و در جهت رفع مشکلات کارگران، به روند فعاليت آن کمک شود‎.‎
نقوي حسيني گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، واردات شکر خام تنها براي شش ماه هر سال ميسر است و وارد کنندگان تنها مجاز به وارد کردن شکر خام مورد نياز تصفيه خانه ها بوده و در نيمه دوم سال با توجه به برداشت محصول چغندر قند و به دليل حمايت از توليد کنندگان داخلي، واردات شکر خام ممنوع مي باشد‎.‎
وي افزود: همه وارد کنندگان شکر خام به خوبي اين قانون را دانسته و تلاش مي کنند که در شش ماهه نخست هر سال، شکر مورد نياز کل سال را وارد کنند که در طول سال با کمبود مواد اوليه روبرو نشوند‎.‎
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجه مجلس شوراي اسلامي گفت: ميزان مصرف ماهيانه تصفيه خانه قند ورامين 15 هزار تن است که صاحبان اين کارخانه بيش از دو برابر نياز يعني حدود 400 هزار تن شکر خام وارد کرده اند و مازاد آن را در بازار آزاد فروخته و در شش ماهه دوم با کمبود ماده اوليه روبرو شدند‎.‎
وي تصريح کرد: وقتي از آنان سوال مي شود که چرا اين کار را کرده ايد اظهار مي دارند که نبايد پولمان بخوابد و يا پول انبار نداريم و با اين استدلال ماده اوليه مورد نياز خود را در بازار آزاد مي فروشند و در نيمه دوم سال با مشکل روبرو مي شوند و آن وقت خود را پشت سر کارگران و مسوولين پنهان مي کنند که اگر به ما کمک نکنيد و مجوز واردات ندهيد کارگران بي کار مي شوند‎.‎
نماينده مردم ورامين ، پيشواو قرچک در مجلس شوراي اسلامي افزود: در اصل اين تخلفات باعث تعطيلي اين کارخانه و بيکارشدن 400 کارگر رسمي و قراردادي آن شده است که با احتساب خانواده هاي آنان بيش از يک هزار و 500 نفر در روزهاي پاياني سال با مشکل جدي روبروشده اند‎.‎
نقوي حسيني افزود: تعطيلي اين کارخانه بسيار با ارزش باعث شده تا اکنون از آن به عنوان انبار علوفه و ذرت استفاده کنند‎.‎
وي گفت: مکاتباتي با وزراي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت صورت داده ايم تا شايد بتوانيم براي سه ماه مجوز واردات 50 هزار تن شکر را دريافت کنيم تا کارگران بيکار نشوند که تاکنون موفق نشده ايم زيرا آنان نيز استدلال مي کنند که اين قانوني است که خود شما وضع کرده ايد و واردات شکر در شش ماهه دوم سال ممنوع مي باشد‎.‎
وي تأکيد کرد: من به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي تلاش مي کنم که اين مشکل را برطرف کنم ولي از مسوولين شهرستاني و استاني نيز درخواست دارم تا منافع يک فرد را فداي منافع جمعي کارگران و ملي نکنند و با قدرت برابر برخي تخلفات ايستاده و با تصميمات قاطع اجازه ندهند افراد با سوء استفاده به منافع جامعه ضرر وارد کند‎.‎
تصفيه خانه قند ورامين درسال 1312 توسط نيکلاي مارکف، معمار روسي طراحي و توسط مهندسان چکسلواکي تجهيز شد و کار ساخت اين کارخانه در سال 1313 پايان يافت و توليد قند را آغاز کرد‎.‎