کد خبر: 10249
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۳

چک ۱۵۰ میلیارد تومانی بانک ملت برای حمایت بورس

چک ۱۵۰ میلیارد تومانی بانک ملت برای حمایت بورس

مدير عامل بانک ملت گفته است : صندوقي که تمامي بانک‌ها در آن سرمايه‌گذاري کردند در مواقعي که اوضاع بورس مساعد نباشد از آن حمايت مي‌کند.

ما هم مانند ساير بانک‌ها از صندوق سهم داريم که کامل نپرداخته بوديم و حالا قرار شده سهم خود را کامل بپردازيم تا کمي هم بورس تقويت شود؛ براين اساس حدود ‏10‏ ميليارد تومان کمک کرديم اين در حالي است بانک ملت از مجموع ‏1500‏ ميليارد تومان سرمايه اي که در اين صندوق وجود دارد حدود ‏150‏ ميليارد تومان سهم دارد.‏

محمدرضا ساروخاني ، با اشاره‌ به وقايع اخير در نظام بانکي مبني بر انتشار اخباري با تاکيد بر انحلال و يا ورشکستگي بانکها و موسسات مالي گفت: اين موضوع اثر بسيار منفي بر بانک‌ها که مانند دومينو هستند داشته و در فعاليت آنها ترديد ايجاد مي‌کند چراکه اطمينان مردم به کليه‌ي بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد؛ هرچند که در اين بين هستند بانک‌هايي که از مسير اصلي خارج شده و منابع خود را به سمت سرمايه‌گذاري برده‌اند و قابليت نقد‌شوندگي ندارند و يا حجم مطالبات آنقدر بالاست که فيريز شده و پاسخگوي سپرده‌گذار نيستند. ساروخاني درباره سياست کاهش نرخ سود سپرده و بازنگري مجدد درآن نيز عنوان کرد: باتوجه به اينکه بايد ارتباط مستقيم بين نرخ تورم و نرخ سود سپرده حفظ شود، با ريزش تورم بايد به تدريج نرخ سود سپرده هم کاهش يابد.‏

وي گفت: بايد سود سپرده بين سه تا چهار درصد پايين تر از نرخ تورم تعيين شود اين امر گريز ناپذير است و ضروري است که بانکها و موسسات نيز در اين رابطه با بانک مرکزي همراهي کنند.‏