چک برگشتی ۱۵.۴ درصد کاهش یافت

0
۳۲۷ بازدید

۵۰.۲ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۳۲.۲ درصد، ۱۰.۴ درصد و ۷.۶ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایسنا، آنچه گزارش بانک مرکزی از اوضاع چک‌ها نشان می‌دهد، در تیر ماه امسال بیش از ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان در کل کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۱۵.۴ درصد و ٣٣ درصد افزایش یافته است.

طبق این گزارش، در ماه موردنظر در استان تهران بالغ بر دو میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مبادله شد. همچنین ۵۰.۲ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۳۲.۲ درصد، ۱۰.۴ درصد و ۷.۶ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

علاوه براین، ۶۳.۹ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۸ درصد)، اصفهان (۶.۱ درصد) و خراسان رضوی (۶ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

اوضاع چک‌های وصولی در تیر ماه سالجاری

از سوی دیگر بیش از هشت میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٨۵ هزار میلیارد تومان در تیرماه در کل کشور وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۷.۴ درصد و ۳۶.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۰.۴ درصد و ۹۰.۵ درصد وصول شده است که درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در خردادماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل ۸۸.۸ درصد و ٨٨ درصد و در تیرمـاه ١٣٩٨ به ترتیب برابر ۹۰.۷ درصد و ۸۸.۹ درصد بوده است. علاوه براین، حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩٨ هزار میلیارد تومان در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد ۹۱.۳ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۲ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

چه میزان چک در تیرماه امسال برگشت خورد؟

طبق این گزارش، بالغ بر ٨٧۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٩ هزارمیلیارد تومان در تیرماه برگشت خورده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.۸ درصد کاهش و از نظر مبلـغ ۴.۹ درصد افزایش داشته که بیانگر این است که از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹.۶ درصد و ۹.۵ درصـد برگشت داده شده است.

همچنین درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در خردادماه امسال به ترتیب معادل ۱۱.۲ درصد و ١٢ درصد و در تیرماه نیز به ترتیب برابر ۹.۳ درصد و ۱۱.۱ درصد بوده است. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ٢۵۴ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۰۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸.۷ درصد و از نظر ارزش ۷.۸ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

علاوه براین، در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمـد (۱۶.۹ درصد)، کردستان (١۴ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۱۳.۷ درصد) اختصاص یافته است و اسـتان‌های گیلان (۶.۸ درصد)، البرز (٨ درصد) و مازندران و یزد (هرکدام ۸.۷ درصد) پایین‌ترین نسبت تعـداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسان جنـوبی (۱۸.۲ درصد)، ایلام (۱۷.۸ درصد) و کرمان (۱۷.۳ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۷ درصد)، البرز (۷.۷ درصد) و خوزستان (۹.۷ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی به تفکیک علل

گزارش بانک مرکزی بیانگر این است که در کل کشور معادل ٨۴٧ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٨ هزار میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که از نظر تعداد ۹۶.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۷ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. همچنین، در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ٢۴٣ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است که در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۷ درصد و از نظر مبلغ ۹۴.۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=111131