کد خبر: 5262
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۳

چینی‌ها به جای اسقاط، واگن‌هایشان را به ایران می فروشند

چینی‌ها به جای اسقاط، واگن‌هایشان را به ایران می فروشند

مديرعامل واگن پارس با انتقاد بر ادامه واردات واگن‌هاي چيني، درباره اختلاف قيمت بيش از يک ميليارد توماني واگن‌هاي توليد داخل و واگن‌هاي چيني گفت: درحالي که قرارداد فروش واگن‌هاي توليد داخل با قيمت2/3 تا 2/6 ميليارد تومان منعقد مي‌شود، ‌ شرکت‌ها واگن‌هاي چيني را قيمت بيش از 3/2 ميليارد تومان مي‌خرند که البته قيمت حمل و نقل وعوارض گمرک هم به ان اضافه مي‌شود.‏

محمد محمدي در گفت‌و‌گو با ايلنا با بيان اينکه شرکت‌هاي چيني به جاي اينکه هزينه‌اي براي اسقاط واگن‌هايشان بپردازند، ‌واگن‌هاي 30 سال کارکرده خود را به شرکت‌هاي ايراني مي‌فروشند، اظهار کرد: دنيا به سمت راه اندازي قطارهاي سريع السير مي‌رود و راهي جز اسقاط قطارهاي معمولي ندارد، ‌ بنابراين به جاي اينکه هزينه‌اي بابت اسقاط واگن‌هاي 30 سال کارکرده بپردازند از فروش ان به ايران درآمدزايي هم مي‌کنند.‏
وي گفت: قيمت خريد واگن‌هاي توليد داخل چيزي ببن2/3تا 2/6ميليارد تومان تمام مي‌شود، اين در حالي است که خريد واگن‌هاي چيني3/2ميليارد تومان هزينه مي‌خواهد.‏
محمدي درباره کيفيت واگن‌هاي ايراني و چيني، گفت: قطعا ادعايي مبني بر اينکه کيفيت توليدات داخل با کيفيت توليدات کشورهاي اروپايي برابري مي‌کند، نداريم اما در مورد مقايسه کيفيت واگن‌هاي ايراني و چيني بايد بگويم که برخي از قطعات استفاده شده در توليدات داخل وارداتي از کشورهاي اروپايي است اما تمام قطعات واگن‌هاي چيني، ‌ چيني هستند.‏
وي ادامه داد: قطعا اگر کيفيت واگن‌هاي ايراني از چيني‌ها بالا‌تر باشد، پايين‌تر نيست اما واقعيت اين است که واگن‌هاي چيني تزيينات بهتري از واگن‌هاي ايراني دارند.‏
مديرعامل واگن‌هاي پارس با بيان اينکه واگن‌هاي ايراني حداقل از 50 درصد کيفيت واگن‌هاي اروپايي برخوردار هستند، گفت: ‌ مشکل واگن‌هاي ايراني طراحي و تزيينات آن است که هنوز نگاه سنتي در طراحي‌ها وجود دارد وگرنه در مسائل فني و استفاده از تکنولوژي‌هاي روز کيفيت بالاتري نسبت واگن‌هاي چيني دارند.‏