کد خبر: 95872
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

چهارمین اهداء عضو در سال ۹۷ شهرستان بهبهان

چهارمین اهداء عضو در سال ۹۷ شهرستان بهبهان

چهارمین مورد اهدا عضو از بیمار مرگ مغزی در سال ۹۷ و بیست وچهارمین مورد اهدا عضو از زمان شروع واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی درشهرستان بهبهان انجام شد.

در بیست و چهارمین عمل اهدای عضو مربوط به خانم ۳۰ساله بنام هدا رستگار که بدنبال تصادف ضربه مغزی شده وعلی رغم تلاش پزشکان جراح مغز اعصاب بیمارستان شهید زاده و پرستاران زحمت کش بخش ICU متاسفانه دچار مرگ مغزی شده و با سخاوتمندی خانواده بزرگ وار ایشان کبد و هر دوکلیه آن مرحومه توسط تیم فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به کمک تیم تکنسین اتاق عمل بیمارستان دکتر شهیدزاده سحرگاه امروز برداشت شد وجهت پیوند به بیماران نیازمند به عضو به بیمارستان صدرا شیراز ارسال گردید.
همچنین در اقدامی به درخواست خواجه پور معاونت محترم درمان شهرستان بهبهان کلیه تیم پزشکی ودرمانی بیمارستان در شیفت شب با حضور ایشان و جراح فوق تخصص پیوندآقای شاه در جهت ارتقا فرهنگ اهدا عضو و تکریم به خانواده این عزیز در مسیر انتقال به اتاق عمل از بیمار استقبال نموده وبا خانواده مرحومه ابراز همدردی نمودند.