کد خبر: 8521
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۳

چراغ سبز برای ورود مشاوران معتبر بین المللی

چراغ سبز برای ورود مشاوران معتبر بین المللی

تولید خودرو در کلاس جهانی در دستور کار قرار گرفت

گروه تولید: آخرین روز هفته گذشته بیست و چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو تشکیل شد و مثل چند جلسه پیش وزیر صنعت و معاونان مربوطه اش در این جلسه حضور یافتند.

خبرقابل تاملی که از نتایج این جلسه به بیرون نفوذ کرد تاکید محمدرضا نعمت زاده بر الزام خودروسازان به تولید در کلاس جهانی بود؛ موضوعی که البته سال هاست به اشکال گوناگون و البته به صورت شعاری اززبان رییس جمهوران وقت و وزرای صنعتی آنها بارها شنیده ایم.

با این حال اما در جلسه بیست و چهارم، این موضوع، با پذیرش پیش نیازهایی در این زمینه دوباره مطرح شد؛ به طوریکه به گفته حاضرین در جلسه، وزیرصنعت از الزام وجود مشاوران معتبر بین المللی سخن گفته و به نوعی برای حضور خارجی هایی که نه برای سرمایه گذاری و نه برای تولید به ایران می آیند چراغ سبز نشان داده است.

نکته قابل تامل دیگری که دراین جلسه مطرح شد تاکید بر ارایه تصویری شفاف از وضعیت صنعت خوروی کشور بود، که این موضوع اگرچه در حالت کلی تاکید درستی به نظر می رسد اما با توجه به اتفاقات سالهای اخیر در حوزه خودروی کشور وعقب ماندگی های مکرر خودروسازان دربخش کیفیت و تولید، ارایه این دستورالعمل، با درخواست ورود به تولید درکلاس جهانی در همین جلسه کمی ناهمگون به نظر می رسد.  

در همین زمینه سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو از نتایج حاصل شده از بیست و چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو پرده برداشت و گفت: دراین جلسه با توجه به نقش و سهم صنعت خودرو در رشد و توسعه اقتصادی کشور طی سالجاری، ارائه تصویری واقعی و شفاف از اقدامات صورت گرفته مورد تاکید قرار گرفت.

وی گفت: براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اهمیت تولید داخل به همراه تحقق اهداف صادراتی، نیاز به همراهی تمامی ارگان ها وسازمانهای تاثیرگذار بر موفقیت این صنعت از دیگر موارد حائز اهمیتی بود که دراین جلسه به آن پرداخته شد.

قربانی ادامه داد: در این راستا مقرر شد طی گزارشهایی اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در صنعت خودرو کشور را به صورت ادواری به اطلاع عمومی برسانند.

سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو در ادامه با اشاره به اهمیت افزایش سهم ساخت داخل اظهار کرد: ضمن پایش روند ساخت تولیدات داخلی، گزارشهای ادواری به همراه گزارش تولید در شورا ارائه شود.

وی به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اهمیت تولید در کلاس جهانی و در نظر گرفتن اهداف تعیین شده در افق ۱۴۰۴ مبنی بر محوریت صادرات اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید گزارش لازم ارائه شود از این رو مقرر شد استفاده از مشاوران معتبر بین المللی نسبت به بهبود فرآیند تولید و ارتقاء کیفیت محصولات ارائه شود.

به گفته قربانی؛ همچنین اطمینان شرکتهای خودروساز و قطعه ساز از اینکه هرگونه هزینه در جهت ارتقائ کیفیت سطح رضایتمندی مشتریان به عنوان یک سرمایه گذاری موثر محسوب شود نیز از دیگر تاکیداتی بود که وزیر به آن اشاره کرد.

وی متذکر شد در ادامه این جلسه با توجه به گزارش پیشرفت پروژه مرکز آزمون جاده ای و سایر فعالیتهای صورت گرفته در صنعت خودرو و به منظور آگاهی بیشتر مسئولان ذیربط دراین صنعت، جهت حضور در جلسات شورا دعوت شوند و از نزدیک در جریان اقدامات و برنامه های این صنعت قرار بگیرند.

عضو شورای سیاستگذاری صنعت خودرو همچنین افزود: با توجه به نقش مهم و اساسی ایجاد مرکز آزمون جاده ای و همچنین تجهیز آزمایشگاههای تست خودرو در افزایش ایمنی و تست خودر و همچنین تحقق اهداف صادراتی با همکاری شرکتهای خودروسازی و شرکتهای مرتبط، تسریع در اجرای پروژه ها بر اساس برنامه زمانبندی مورد تاکید قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: درپایان این جلسه بازدیدی از یک نمونه خودرو برقی ارائه شده از سوی یکی از شرکتهای خودروسازی توسط وزیر صنعت، معدن وتجارت و اعضای شورا صورت گرفت.