کد خبر: 10327
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۳

پکیج های مرسوم در ایران پرخطر هستند

پکیج های مرسوم در ایران پرخطر هستند

عضو جامعه ایمن شهر تهران با بیان اینکه سیستم حرارت مرکزی ایمن ترین وسیله برای گرمایش منازل است

گفت: سیستم های گرمایشی بدلیل آنکه برای احتراق، اکسیژن می سوزانند هرچه از محل سکونت ساکنان منازل دورتر باشند برای سلامت و ایمنی آنها بهتر است .
مهندس حمید مدنی افزود: در بین سیستم های گرمایشی مختلف، فقط سیستم حرارت مرکزی یا همان موتورخانه دارای این ویژگی است و موتورخانه در فضایی خارج از واحد مسکونی است و افراد را کم تر در معرض خطر قرار می دهد.
کارشناس ایمنی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به لزوم توجه مردم به مباحث ایمنی سیستم های گرمایشی گفت: اگر طراحی و تعبیه سیستم های گرمایشی در منازل توسط مهندسان به هنگام ساخت واحد های مسکونی مطابق با استاندارد ها انجام شده باشد هیچ مشکلی را به همراه ندارد ولی اگر فاقد استاندارد باشد خانواده ها را با مخاطراتی مواجه می سازد که رفع این مخاطرات نیازمند توجه جدی مالکان این واحدهای مسکونی است.
مدنی با تاکید براینکه ساختمان باید ذاتا ایمن باشد افزود: مردم در انتخاب خانه باید دقت داشته باشند که آیا دودکش و سیستم های گرمایشی منزل به خوبی ساخته شده است یا خیر برای مثال زمانی که افراد برای خرید خانه اقدام می کنند باید توجه داشته باشند که چه نوع دودکشی برای خانه تعبیه شده است هر چه دودکش کوتاه باشد احتمال بروز خطر نیز بیشتر می شود و برعکس هر چه دودکش بلند و از پشت بام خانه به فاصله ای خارج شده باشد احتمال خطا بسیار کم می شود زیرا این دودکش ها قادر هستند به راحتی گازهای سمی را از خانه خارج کند.
به گفته این عضو جامعه ایمن شهر تهران؛ معمولا حوادث در جاهایی رخ می دهد که دودکش آن استاندارد نصب نشده باشد.
وی با بیان اینکه سیستم حرارت مرکزی یا همان موتورخانه ایمن ترین سیستم گرمایشی برای منازل است، در مورد پکیج نیز گفت: پکیج ها دو نوع هستند یک نوعی که اکسیژن لازم جهت احتراق را از فضای بیرون منزل تامین و گازهای سمی را در خارج از منزل تخیله می کند و نوع دوم که اکسیژن مورد نیاز را از فضای داخل منزل دریافت و گازهای سمی را هم در فضای داخل خانه منتشر می کند.
وی افزود: در استفاده از پکیج های نوع دوم که برای ساکنان منازل می تواند مخاطره آمیز باشد ، افراد توجه داشته باشند باید حتما امکانی را فراهم کنند تا هوای آزاد را وارد منزل کنند تا پکیج خوب کار کند به عنوا مثال برای مدت اندکی پنجره را باز بگذارند یا سیستم تهویه هوا در منزل تعبیه کنند.
این کارشناس ایمنی شرکت ملی گاز با بیان اینکه متاسفانه پکیج نوع اول در کشور ما کمتر مورد استفاده قرار می گیرد گفت: متاسفانه شهرداری از نصب این نوع پکیج ها که هم خطری کم تری دارند و هم سوخت کمتری مصرف می کند به بهانه اینکه نمای شهر را بر هم می ریزد ممانعت می کند.